Ny rapport avslører den skitne sannheten om Oljefondets kullinvesteringer

Pressemelding - 22 mai, 2015
Selskapene i Oljefondets portefølje står for 23% av verdens årlige kullproduksjon. Våre penger bør ikke brukes til å begrave vår egen og alle andres fremtid under et fjell av kull

I løpet av de neste to ukene skal stortinget stemme over et mulig salg av kulleiendelene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Torsdag 21.05.2015 lanserer derfor Framtiden i våre hender, Greenpeace og den tyske organisasjonen urgewald en grundig analyse av kullporteføljen til SPU, under tittelen "Still Dirty, Still Dangerous". Rapporten lanseres på et stortingsseminar om kullinvesteringenes effekter på mennesker, lokalsamfunn og klima (se invitasjon vedlagt). 

"Selv om oljefondet kvittet seg med aksjer i kullgruveselskaper i 2014, er fondet fortsatt en betydelig investor i kullproduksjon", sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender. "Selskapene i oljefondets portefølje står for 23% av verdens årlige kullproduksjon. Våre penger bør ikke brukes til å begrave vår egen og alle andres fremtid under et fjell av kull, "legger han til.

Rapporten erkjenner at investeringer i kullgruveselskaper gikk betydelig ned i 2014 i forhold til 2013. "Problemet er at disse investeringene ble flyttet fra kullgruver til kullbrenning," sier Heffa Schücking, forfatter av rapporten og direktør for urgewald. Et godt eksempel er investeringene i USA. Mens SPU kvittet seg med nesten alle de amerikanske kullgruvene fra porteføljen, økte de samtidig sine eierandeler i kulldrevne energiselskaper i USA. Disse investeringene utgjør nå 20,6 milliarder kroner. Tilsammen forbrenner disse amerikanske energiselskapene 335 millioner tonn kull årlig, og genererer dermed CO2-utslipp som er 15 ganger høyere enn Norges egne klimagassutslipp. "Investeringene ble bare flyttet opp ett nivå i kullkjeden, fra kullgruvedrift til energiselskaper, og fra utvinning til utslipp", sier Schücking.

"Oljefondets leder, NBIM (Norges Bank Investment Management), rapporterer om sine uttrekk og nedsalg i ulike sektorer", sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge, "men de holder oss i mørket om hvordan disse pengene er re-investert." Gulowsen påpeker for eksempel at oljefondets kullbeholdning i Kina hoppet med 32% i forhold til 2013 og ligger nå på 7,2 milliarder kroner. Til sammen forbrenner de 11 kinesiske energiselskapene i SPU sin portefølje rundt 424 millioner tonn kull årlig. Denne mengden kullforbrenning skaper CO2-utslipp som er 19 ganger så høye som Norges totale årlige klimagassutslipp.

Mange av energiselskapene SPU er investert i har massive ekspansjonsplaner og vil bygge nye kullfyrte kraftverk, spesielt i Asia. "Hvis vi fortsetter å investere i disse selskapene, undergraver vi virkelig alle sjanser til å begrense den globale oppvarmingen til 2 ° C", legger Gulowsen til.

Alt i alt har rapporten identifisert kulleiendeler til en verdi av 85.8 milliarder norske kroner i SPU sin portefølje ved utgangen av 2014. Det er en økning på over 3 milliarder kroner i forhold til 2013. "Å flytte investeringer fra en del av kullsektoren til en annen er å late som om vi selger oss ut av kull. Hvis Stortinget virkelig ønsker å skifte investeringer bort fra kull, må det erkjenne at kullgruvedrift og kullbrenning er en del av den samme skitne og destruktive bransjen", sier Schücking.

"Å trekke oljefondet ut av kull er det mest avgjørende og tydeligste skrittet vi som land kan ta i innledningen til klimaforhandlingene i Paris i desember," sier Hermstad. "Norges største private pensjonsfond KLP har allerede solgt seg ut av selskaper som tjener 50% eller mer av sine inntekter fra kull. Hvis oljefondet virkelig ønsker å være best i klassen, må Stortinget gi det mandat til å gå lenger enn det KLP har gjort ", sier Gulowsen.

Han påpeker at det er bred støtte i det norske samfunnet for et slikt skritt. Ifølge en meningsmåling bestilt av Greenpeace i april 2015, svarer 63% av nordmenn at de er for at oljefondet skal trekke seg ut av kullindustrien. Offentlighetens mening gjenspeiles i Stortinget, der det lenge har vært et flertall i opposisjonen for å trekke Oljefondet ut av kullselskaper. Nå blir det spennende å se om flertallet på Stortinget vil følge opp ordene med handling. Den endelige avstemmingen i Stortinget er satt til 5. juni 2015.

Les rapporten her.

For mer informasjon, inkludert en liste over de selskapene som i dag i GPF portefølje, vennligst kontakt Heffa Schuecking; , Tel: + 49-160-96761436 eller Truls Gulowsen; , Tel: +47 90 10 79 04