Regjeringen overkjører samtlige miljøfaglige råd i Arktis - Greenpeace varsler søksmål

Pressemelding - 24 april, 2015
- Det er svært beklagelig at verken Regjeringen eller Arbeiderpartiet går inn for en beskyttelse av iskanten i tråd med miljøfaglige råd. Det er uakseptabelt å gi oljebransjen fritt leide til svært sårbare områder i Arktis, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Verken Regjeringen eller Arbeiderpartiet går inn for en beskyttelse av iskanten i tråd med miljøfaglige råd. Det er uakseptabelt å gi oljebransjen fritt leide til svært sårbare områder i Arktis.

Regjeringen presenterte i dag sin oppdaterte definisjon av iskanten, som er definert på en måte som gjør at også de aller nordligste blokkene i Barentshavet kan tildeles. Den ny “Sundtoft-linja” er basert på at det forekommer is i mer enn 30 prosent av dagene i April. Norsk Polarinstitutt har i sine anbefalinger lagt totalutbredelsen av is til grunn for definisjon av iskantsonen, noe som vil stoppe en rekke av de nye blokkene.

I tillegg har man valgt å se helt bort fra Polarfronten, som i alle forvaltningsplaner er definert som et særlig sårbart område der oljevirksomhet ikke kan tillates.

Det er åpenbart at denne talltriksingen er gjort for å tilfredsstille oljebransjens krav om ubegrenset tilgang på nytt areal, uansett klima, sårbarhet eller manglende lønnsomhet, sier Truls Gulowsen.

Greenpeace og en rekke andre aktører forbereder nå et søksmål for å få kjent hele 23. konsesjonsrunde ugyldig i retten, dersom Regjeringen velger å tildele blokker på dette grunnlaget.

Vi oppfatter dette som et klarsignal for å gå videre i arbeidet med søksmål mot Regjeringen for brudd med miljøbestemmelsen paragraf 112 i Grunnloven. Skal vi ta klimaproblemet på alvor kan vi ikke fortsette å gi oljeindustrien alt de peker på, spesielt ikke i svært sårbare områder opp mot iskanten, avslutter Gulowsen.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok forrige helg, med full støtte fra ungdomspartiet AUF, at de ikke vil støtte en iskantpolitikk som begrenser oljeindustrien i Arktis nå, men utsetter dette til 2020.

Norsk Polarinstitutt har sagt klart ifra om at at de nordligste blokkene opp mot iskanten ikke bør åpnes for oljevirksomhet. De faglige innspillene overkjøres nå brutalt. Det er uakseptabelt, og om Regjeringen ikke vil høre må vi vurdere andre metoder, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Nå som vi alle er enige om at klimaendringene er menneskeskapte er det jo greit for politikere å bestemme litt mer over...

Posted by Greenpeace Norge on 20. januar 2015

 

Kontakt

Truls Gulowsen - leder i Greenpeace Norge
Tlf: 90107904

Erlend Tellnes - kampanjeleder Arktis
Tlf: 99373407

Skriv under for å kreve Arktis beskyttet