Regjeringens ja til oljeleting i iskanten trosser klimaet, samarbeidsavtalen og grunnloven - kan fortsatt stoppes i Stortinget

Pressemelding - 20 januar, 2015
- Erna Solberg har vist fingeren til kunnskapsbasert tilnærming i Nordområdene ved å utlyse leteområder til oljeindustrien som er i konflikt med iskantsonen. Dette skjer på tross av klare advarsler fra regjeringens egne faginstanser som fraråder at disse områdene åpnes opp for oljeleting, sier leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen.

Iskanten

 

Regjeringen har i dag åpnet for oljeboring lenger nord og lenger øst enn noen gang på norsk sokkel, i områder nord for iskanten i Barentshavet. Dette er i strid med både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt sine tidligere anbefalinger, og uten et oppdatert faglig grunnlag for å unngå særlig sårbare områder. Samarbeidserklæringen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringen slår fast at det ikke skal åpnes for oljeboring nær iskanten.

- Tine Sundtofts forsøk på å flytte iskanten tidligere i dag viser at denne regjeringen ikke skyr noen midler i sin kamp om å være førstemann og størstemann i Arktis, sier Gulowsen.

Greenpeace forventer at Stortingets behandling av den nye iskantdefinisjonen til våren vil reversere en del av dagens utlysning. Dagens utlysning skaper dermed ytterlige usikkerhet for oljebransjen ettersom den politiske prosessen ennå ikke er sluttført.

- Fra et klimaperspektiv blir det stadig tydeligere at eventuelle arktiske olje- og gassressurser aldri kan utnyttes om klimaendringene skal kunne holdes innenfor maksimalt to grader. En tildeling av blokkene i 23 konsesjonsrunde slik som den nå er utlyst, vil derfor stå i fare for å være i strid med Grunnlovens miljøparagraf 112, påpeker Gulowsen.

 

For flere kommentarer eller mer informasjon ta kontakt med:

Leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen (mobil 901 07 904) Kampanjeleder for Arktis Erlend Tellnes (mobil 993 73 407) Kommunikasjonssjef Johan Lie Hammerstrøm (mobil 416 91 523)