Siv Jensen beholder kullet i Oljefondet

Pressemelding - 10 april, 2015
Forventet og skuffende fra Siv Jensen. Nå må Stortinget ta jobben med å få kull ut av Oljefondet.

- Som fryktet har Siv Jensen gjort en elendig jobb i å lytte til hva som skjer i verden og Norge når det gjelder holdningene til kullkraft. Nå må Stortinget ta jobben med å få kull ut av Oljefondet, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

I dag presenterte finansministeren stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2014. Norge har gjennom Oljefondet investert over 85 milliarder kroner i selskaper som driver med kullkraft og kullgruvevirksomhet. Iløpet av fjoråret steg den absolutte verdien av investeringene med tre milliarder kroner.

- Vi forventer at opposisjonen på Stortinget står ved løftene sine og sørger for at Oljefondet blir kullfritt, uansett hva Siv Jensen mener, sier Gulowsen.

Kullkraft er den største miljøtrusselen verden står overfor per dags dato. Ifjor sank prisen på kull med 30 prosent iløpet av året noe som også gjør kull til en svært dårlig økonomisk investering for Norge.

For flere kommentarer eller mer informasjon ta kontakt med:

Leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen (mobil 901 07 904)
Kommunikasjonssjef Johan Lie Hammerstrøm (mobil 416 91 523)