Statoils Generalforsamling krever stresstest mot togradersmålet!

Pressemelding - 19 mai, 2015
Statoils Generalforsamling vedtok i dag, med støtte fra Staten som største eier, at Statoil skal stressteste porteføljen i forhold til klimamålene.

Les hele vedtaket her.

- Dette er en seier for alle som ønsker Statoil ut av Arktis, tjæresand og dypt vann, ettersom dette er ressurser som aldri kan utvinnes om vi skal ta klimamålene på alvor, og som som ny forskning nylig har vist. En grundig stresstest av Statoils portefølje og satsingsområder vil vise et enormt behov for omstilling av Statoil, og vil bety at Arktis, tjæresand og dypt vann er høyrisikosatsinger som må ut, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Vedtaket om stresstesting av Statoils portefølje er basert på et aksjonærforslag fra Greenpeace og WWF. Statoils styre mente imidlertid at forslaget ikke kunne vedtas som det var foreslått, fordi forslaget kunne innebære at Statoil ”kan bli anmodet om å offentliggjøre kommersielt sensitiv informasjon”.

- Det viktigste er at Statoil faktisk gjennomfører en stresstest av prosjekter, eiendeler og strategier, og tar de nødvendige konsekvensene av dette raskest mulig. Det betyr som sagt at Statoil må ut av høyrisiko-prosjekter og begynne omstillingen til fornybarsamfunnet, sier Karoline Andaur, fungerende fagsjef i WWF

Nye krav til Statoil

Resolusjonen som ble vedtatt på Generalforsamlingen krever at Statoil skal evaluere sin strategi og portefølje i forhold til relevante klimamål og scenarier for togradersmålet. I tillegg pålegges Statoil detaljerte rapporteringsrutiner om satsingen på fornybar energi, incentivsystemer for klimakutt og rapportering av lobbyinnsats knyttet til klima

- Greenpeace er svært fornøyd med denne utviklingen. Statoils strategi har altfor lenge vært knyttet til uakseptable og ulønnsomme veddemål på at verden skal overskride togradersmålet. I en klimabalansert verden vil olje i Arktis, tjæresand og dypt vann måtte bli liggende under bakken, sier Gulowsen.
- Dagens vedtak gir Eldar Sætre et solid mandat til å videreutvikle Statoil i fornybar retning og kutte ut dyre og klimaskadelige satsinger på dypt vann og i Arktis, i tillegg til den canadiske tjæresanden. Det gjenstår å se om han tør og vil benytte muligheten, sier Andaur

Besøk fra New Zealand

Take Take Toe Toe, som leder maori-delegasjonen som er i Stavanger. Her holder han en appell i New Zealand mot Statoils dyphavsboringer.

 

I år besøkte også en gruppe maorier Statoil sin generalforsamling. Maoriene brukte taletiden til å demonstrere mot Statoil sine planer om å bore etter olje og gass i hellige havområder på dypt vann i New Zealand.

Under generalforsamlingen foreslo Greenpeace også at Statoil skulle droppe utbetaling av utbytte til aksjonærer, og heller overføre disse pengene til selskapets satsing på fornybar energi. Dette ble dessverre ikke vedtatt, men det ble bedyret at utbytteutbetaling ikke skulle få konsekvenser for fornybar energi. Statoil har tatt opp lån for å betale utbytte, noe som har skapt en del kritikk. 

For flere kommentarer eller sitater ta kontakt med Truls Gulowsen (901 07 904) eller kommunikasjonssjef Johan Hammerstrøm (416 91 523).