Sundtofts tap må få konsekvenser for oljevirksomheten i nord

Pressemelding - 11 juni, 2015
Stortingets Energi- og miljøkomité vedtok idag å avvise Iskantmeldingen, hvor Regjeringen foreslo å flytte iskanten lenger nord for å gjøre plass til mer oljevirksomhet.

Bilder fra boreriggen Trans-ocean Spitsbergen som Greenpeace demonstrerte mot i fjor sommer.

Når Stortinget nå vedtar å avvise forsøket på å flytte iskanten må det få oljepolitiske konsekvenser. Det er regjeringens ansvar å avlyse oljevirksomheten opp mot iskanten i Arktis, i tråd med Stortingets vedtak. Regjeringen må følge miljøfaglige råd også når kunnskapen begrenser oljevirksomheten, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

Det er Oppdatering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten - med særlig fokus på iskanten (St. meld. nr. 20, 2014-15) komiteen idag har avvist. Dermed er det iskantsonens definisjon som nedfelt i forvaltningsplanen fra 2011, som blir den gjeldende grensen for oljevirksomheten frem til neste oppdatering.

Vi reagerer sterkt på Sundtofts forsøk på å flytte iskanten, slik at regjeringen kan åpne for oljevirksomhet lenger nord i Arktis enn noen gang før. Det er derfor veldig bra at opposisjonen nå har gått sammen for å avvise regjeringens forslag om å tukle med det norske forvaltningsplansystemet, og de mest sårbare områdene i Arktis, sier Gulowsen.

Greenpeace mener at det er svært viktig for en helhetlig forvaltning av de norske havområdene at rammene for oljevirksomhet vedtas i forvaltningsplansystemet, og ikke bare i en stortingsmelding.

Varsler søksmål

I det varslede vedtaket fra Stortinget er den nyeste kunnskapen fra Polarinstituttet om iskanten utelatt. Greenpeace, sammen med en rekke andre organisasjoner, har varslet et søksmål mot staten på bakgrunn av at utlysningene i 23. konsesjonsrunde kan være i strid med Grunnloven.

Skal verden nå togradersmålet må 3/4 av de fossile ressursene som er funnet bli liggende i bakken. Dersom Regjeringen likevel går videre og tildeler nye områder til oljeindustrien mener vi dette er i strid med grunnlovens paragraf 112, og vil vurdere et søksmål for å få tildelingene stoppet, sier Gulowsen.

 

For flere sitater eller kommentarer ta kontakt med:

Truls Gulowsen - leder i Greenpeace Norge

Tlf: 901 07 904

Johan Hammerstrøm - kommunikasjonssjef

Tlf: 416 91 523