Uambisiøst å dytte klimaansvaret over på EU

Pressemelding - 4 februar, 2015
- Dette kunne blitt en dag hvor regjeringen la frem konkrete tiltak for nye grønne arbeidsplasser, istedenfor er det stort sett tomme tall vi får servert, sier Truls Gulowsen

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge- Det er skuffende at regjeringen har bestemt seg for å gi opp kutt i Norges egne klimagassutslipp og nå vil at EU skal bestemme politikken vår, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

Regjeringen presenterte sammen med KrF og Venstre i dag at Norge sammen med EU skal kutte 40 prosent av Norge og EUs klimagassutslipp innen 2030.

- Å bytte kvotesystem fra FN-kvoter til EU-kvoter er på ingen måte en ambisiøs klimapolitikk. Greenpeace savner de konkrete tiltakene som skal sikre utslippskutt i Norge. Regjeringen har heller ikke sagt noe om hvor mye vi skal slippe ut i 2030 når vår del av kaka er mellom 0 og 40 prosent, sier Gulowsen.

- Norges posisjon internasjonalt tilsier at vi har kapasiteten til å føre en egen klimapolitikk. Vanligvis tviholder vi på vår siste rest av uavhengighet fra EU-systemet, men når det gjelder klimapolitikk er vi altså mer enn villige til å slippe rattet. Dette er like ambisiøst som å sitte på med noen som skal samme veien som deg selv, men hvor man ikke har avtalt endelig stoppested, sier Gulowsen.

- Dette kunne blitt en dag hvor regjeringen la frem konkrete tiltak for nye grønne arbeidsplasser, istedenfor er det stort sett tomme tall vi får servert, sier Gulowsen