Flere populære friluftsprodukter er fulle av skadelige kjemikalier

Pressemelding - 25 januar, 2016
I dag lanserer Greenpeace en internasjonal rapport som viser at populært turutstyr som brukes i Norge inneholder miljøgiften PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer), også bare kjent som fluorimpregnering.

Haglöfs bruker skadelige kjemikalier i sine produkter.

I en test med stikkprøver av 40 forskjellige friluftsprodukter inneholdt hele 36 av 40 testprodukter fluorkarboner. 11 av produktene inneholdt også høye verdier av PFOA, en forbindelse som er forbudt i Norge dersom grenseverdien overstiges. Blant annet hadde et par sko kjøpt hos Haglöfs PFOA-verdier som ligger 18 ganger over den lovlige grensen for hva som kan selges i Norge.

- Rapporten viser at Haglöfs ikke har kontroll på hva produktene de selger inneholder. De har heller ingen strategi for hvordan de skal fase ut disse stoffene, sier leder Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

- Fluorimpregnering er en tikkende miljøbombe. Disse stoffene tar flere hundre år å bryte ned, nå hoper de seg opp i naturen vår, sier Gulowsen.

I høst utførte Greenpeace ekspedisjoner til åtte naturområder over hele verden. På alle de åtte stedene, inklusive Treriksrøysa i Norge, ble det funnet PFAS-forbindelser i naturen. En rekke PFAS-forbindelser er hormonfortyrrende og kan skade reproduksjonssystemet til både mennesker og dyr. Noen av forbindelsene er også kreftfremkallende.

- Friluftsindustrien markedsfører seg selv med bilder av urørt natur og flotte opplevelser. Det mener vi medfører et ekstra stort ansvar for å ta vare på nettopp den naturen de tjener penger på. Vi vil at alle produsentene som bruker PFAS i produksjonen skal fase den ut og gå over til alternativer raskest mulig, sier Gulowsen.

Det finnes allerede substitutter for PFAS. I Norge tilbyr blant annet Fjällreven helt PFAS-frie frluftsprodukter.

Last ned og les hele rapporten her.

Her kan du støtte oppropet om å gjøre turtøysindustrien fri for PFAS.

 

For flere kommentarer og mer informasjon:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, telefon: 901 07 904

Therese Jacobson, økotoksikolog og ansvarlig for miljøgiftsarbeid i Greenpeace Nordic, telefon: +46 73 670 85 30

Johan Hammerstrøm, kommunikasjonssjef, telefon: 416 91 523