Aksjon mot borerigg utenfor Grønland

Pressemelding - 29 mai, 2011
Aktivister fra Greenpeace har etablert seg på den Ocean Rig-eide boreriggen Leiv Eiriksson. Riggen er leid inn av det skotske oljeselskapet Cairn Energy for å drive leteboring utenfor Grønland.


Aktivistene er etablert nær selve borehodet og utstyrt for å klare seg over lengre tid. Så lenge aktivistene er ombord på boreplattformen, er det umulig for Leiv Eiriksson å bore etter olje.

­-- Cairn sitt boreprogram på Grønland er et av verdens mest kontroversielle. Mens andre oljeselskaper holder igjen i Arktis, velger Cairn å bore i et av verdens mest sårbare farvann, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Aksjonen foregår vest for den grønlandske hovedstaden Nuuk, hvor boreriggen Leiv Eiriksson var i ferd med å nå fram til boreblokken Atammik. Her skal Leiv Eiriksson etter planen bore etter olje på 905 meters dyp.

Riggen var kun timer unna borestedet da aktivistene inntok riggen og fastgjorde en overlevelseskapsel som er tre meter i diameter og inneholder kommunikasjonsutstyr og forsyninger.

Cairn har nektet å offentliggjøre sin beredskapsplan for eventuelle oljeulykker.

-- Vi kan bare ikke sitte stille å se på dette. Arktis trenger beskyttelse, ikke risikable oljeboringer med manglende beredskapsplaner, sier Truls Gulowsen,


Kontakt 

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge: +47 90107904

Henning Reinton, informasjonssjef, 91600474

Bilder og video finner du her.  

Fakta: 
* Cairn planlegger fire boringer vest for Grønland i feltene Lady Franklin, Atammik, Eqqua og Napariaq, men har tillatelse til opp til syv.
* Den nordligste boring ligger nord for Disko-bukta, ved 71 grader nord, mens den dypeste er på hele 1500 meter
* De fleste eksperter er enige om at et oljesøl i arktiske farvann vil være nesten umulig å rydde opp i og få svært store miljøkonsekvenser.

*Cairn nekter å offentliggjøre sin beredskapsplan for eventuelle oljesøl, til tross for at dette er et krav også fra Arktisk Råd.
* De to nordlige blokkene kan bores til 1. oktober, mens de to utenfor Nuuk kan bores frem til 1. desember.
* Med hver prøveboring har Cairn planlagt å slippe ut 45 tonn rødlistede kjemikalier (ultrahib). I Norge ble det kun sluppet ut 32 tonn røde kjemikalier i alt i 2009 – fra samtlige boringer på norsk sokkel.
* Greenpeace og mange på Grønland mener Cairn må la være å bore dersom de ikke kan gjøre det utslippsfritt.
* Tillatelsene til utslipp ble gitt under forutsetning av at Cairn lager en plan for utfasning av rødlistede kjemikalier. Det nekter Cairn.

*Området mellom Canada og Grønland hvor boringene skal foregår, er også kjent isfjellalleen, på grunn av omfattende drift av isfjell. Boreriggene beskyttes av taubåter som flytter isfjell som kommer mot riggen.

Tags