Asian Pulp and Paper avslørt i Indonesia: Truete treslag i papirmassen

Pressemelding - 1 mars, 2012
Jakarta 1.3.2012: En over ett år lang etterforskning av verdens tredje største produsent av papir og papirmasse dokumenterer at selskapet Asia Pulp and Paper (APP) systematisk bryter indonesiske og internasjonale miljøbestemmelser og blander truete treslag i papirmassen.

 
Slik ble APPs ulovlige hogst av Ramin avslørt.

Undersøkelsesrapporten som Greenpeace presenterer i Jakarta i dag viser blant annet at papirmasseprodusenten APP hugger det truete treslaget Ramin sammen med annen skog, og blander dette inn i papirmassen. Hogsten foregår i verneverdig regnskog og sumpmark, en skogtype som også huser de siste 400 gjenlevende Sumatra-tigrene i verden.

- Greenpeace har tatt APP på fersken. Etterforskningen viser at selskapets største cellulosefabrikk Indah Kiat regelmessig blander det truete treslaget Ramin i papirmassen, selv om all hogst av Ramin har vært forbudt siden 2001, sier Bustar Maitar, leder for Greenpeace Indonesias skogskampanje.

Norske Skagen-Fondene er den største internasjonale aksjonæren i det familie-eide Indah Kiat, med om lag 40 millioner kroner. Også Oljefondet har penger i selskapet. Begge de norske fondene har også tidligere blitt gjort oppmerksomme på at APP og Indah Kiat er regnskogsverstinger.

Greenpeace krever at Skagen og Oljefondet umiddelbart selger seg ut av APP og datterselskapet Indah Kiat for å vise at ulovlig hogst i regnskogen ikke er akseptabelt. Fondene bør også gå gjennom hele porteføljen av selskaper som opererer i regnskogen og fjerne selskaper man ikke kjenner godt nok. Dette er en åpenbar risikosektor som krever en helt annen tilnærming enn dagens uttrekk selskap for selskap.

- Saken viser nok en gang at skogselskapene som opererer i Indonesia ikke respekterer grunnleggende miljøbestemmelser og at systemet er ute av kontroll. Det er et akutt behov for å revidere alle Indonesias hogstkonsesjoner for å sørge for at ikke mer verneverdig skog blir ødelagt mens tiden går. Den norske regnskogsatsingen kan spille en nøkkelrolle her, men det krever at man blir mye mindre naiv og benytter alle pressmidler, ikke bare gulrot, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Norges dobbeltrolle som regnskogsbeskytter på den ene siden og investor i regnskogsødeleggende selskaper gjennom Oljefondet på den andre har også tidligere høstet kritikk, og bidrar til å svekke Norges troverdighet i regnskogssaken. Greenpeace oppfordrer Norge til å benytte eiermakten gjennom Oljefondet langt tydeligere for å gjøre den viktige regnskogssatsingen mer helhetlig og effektiv. Det er ikke nok å trekke seg ut av et og ett selskap etter at miljøødeleggelsene er dokumentert; hele sektoren er problematisk.

APP har tidligere mistet viktige kontrakter med selskaper som Adidas, Mattel og Nestle på grunn av uakseptabel hogst av regnskog. Dess flere selskaper og investorer som gir klar beskjed om at ødeleggelse av regnskog er uakseptabelt, dess snarere vil selskapet sannsynligvis forbedre seg. 

Sammendrag av rapporten
Hele rapporten (lenket til i starten av pressemeldingen)

Flere bilder og film

Skriv til Skagenfondene og krev at de trekker seg ut av APP (Kampanjen er avsluttet og Skagenfondene har trukket seg ut av APP)

Kontakt:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge , 90 10 79 04
Erika Bjureby, skogrådgiver i Greenpeace, 47 823 154

Emner