Besteforeldre mot Statoils tjæresand

Pressemelding - 17 april, 2012
- Vi finner oss ikke i at barnebarna våre skal arve en verden med alvorlige klimaendringer og manglende bærekraft. Statoil må gå foran og trekke seg ut av de skitneste prosjektene. Tjæresand er blant de fossile ressursene som må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer, uttaler Besteforeldreaksjonens leder Halfdan Wiik.

Tirsdag 17. april kl. 13.00 får Statoils styre et brev fra 28 forskjellige organisasjoner om å trekke Statoil ut av canadisk tjæresand. Besteforeldrenes klimaaksjon står bak initiativet. Brevet blir overrakt på Statoils hovedkontor på Vækerø av en lang rekke besteforeldre.

Brevet er skrevet i samarbeid med Greenpeace, WWF-Norge og Concerned Scientists Norway, og ytterligere 24 organisasjoner har undertegnet brevet. De henvender seg nå direkte til Statoils styre fordi Regjeringen og de store partiene på Stortinget ikke vil instruere Statoil om å trekke seg ut av tjæresanden.

Bak Besteforeldreaksjonen står mange tidligere fremtredende personer i norsk politikk og samfunnsliv, som Per Kleppe, Reiulf Steen, Wenche Frogn Sellæg, Inge Johansen, Finn Wagle, Birgitte Grimstad, Mette Newth, Bernt H. Lund, Gunnar Skirbekk, Turid Lilleheie med flere.

- Vi skal vise hele Norge en eldrebølge de ikke har ventet seg: Besteforeldre som tar ansvar for fremtiden og ikke finner seg i hvordan Statoil turer frem med slike skitne prosjekter. Gjennom statens eierskap på 67 prosent har alle norske borgere aksjer i Statoil. Vi mener det er behov for at vår generasjon sier kraftig fra i et så alvorlig etisk spørsmål - som dagens beslutningstakere ser ut til å lukke øynene for, sier Halfdan Wiik.

Kontaktpersoner:  
. Besteforeldreaksjonens leder Halfdan Wiik, mobil:  971 96 809,  E-post:  
. Medlem av BKAs styringsgruppe, Mette Newth, mobil:  984 14 789,  E-post:  
. BKA-medlem og tidligere styreleder i Statoil, Inge Johansen, mobil:  957 57 731, E-post: