Doblet oppslutning om å trekke Statoil ut av tjæresand

Felles pressemelding fra Greenpeace og WWF

Pressemelding - 15 mai, 2012
WWFs og Greenpeace’ forslag om å trekke Statoil ut fra tjæresand ble stemt ned ved dagens generalforsamling. Forslaget fikk imidlertid nær dobbelt så mye støtte som tilsvarende forslag ved fjorårets generalforsamling. Stemmer for aksjeverdier tilsvarende 7,6 milliarder kroner støttet forslaget.

-- WWF og Greenpeace er glade for at støtten til vår sak øker fra private og profesjonelle aksjonærer. Samtidig er vi skuffet over at regjeringen fortsatt opprettholder sin støtte til Statoils tjæresandutvinning, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo og Greenpeace-leder Truls Gulowsen 

Statoils generalforsamling stemte tirsdag kveld over et forslag fra WWF og Greenpeace om at selskapet må trekke seg ut av tjæresand.

2.14% av avgitte stemmer aksjonærene stemte for forslaget ­­– noe som tilsvarer aksjeverdier for 7.6 milliarder NOK.

Staten kontroller 67% av aksjene i Statoil.

 – Det er særlig skuffende at staten fortsatt ikke hører på de klare råd den har fått fra brede samfunnslag inkludert Sametinget og Den norske kirke. Fortsatte investeringer i tjæresandutvinning er et grunnleggende klimastrategisk veivalg som går på tvers av Norges klimapolitiske målsettinger, sier Gulowsen og Skedsmo.

Blant aksjonærene som støttet forslaget var Storebrand, Folksam og Opplysningsvesenets Fond – som forvalter eiendommene til Den norske Kirke. Styret i Opplysningsvesenets Fond har vedtatt å selge sine aksjer i Statoil dersom selskapet opprettholder sin virksomhet i tjæresand.

– Vi oppfordrer andre investorer til å gjøre det samme som Opplysningsvesenets Fond og selge seg ut, sier Harald Magne Glomdal, avdelingsdirektør i Opplysningsvesenets fond. 

For å få et produkt som er sammenliknbart med råolje fra Nordsjøen, slippes det omtrent ut 13 ganger mer CO2 ved utvinning av olje fra tjæresand. I tillegg vil utvinning av olje fra tjæresand forlenge tiden vi forblir avhengige av olje og gjøre det svært vanskelig å hindre at den global oppvarmingen øker mer enn to grader.

Kontakt:

, Greenpeace 90107904

, WWF 99463531

Harald Magne Glomdal, Opplysningsvesenets fond 45005321