Felles krav til Stortinget: Trekk Statoil ut!

Pressemelding - 10 mai, 2011
Politiske partier, ungdomspartier og organisasjoner innen miljø, utvikling og kirkeliv krever i et felles opprop at politikerne trekker Statoil ut av tjæresand. Oppropet blir overlevert lederen av Stortingets næringskomité i formiddag.

Representater for Besteforeldreaksjonen overrekker oppropet til leder av næringskomiteen, Terje Aasland.

Initiativtakerne til oppropet er WWF, Besteforeldreaksjonen, Greenpeace og Norsk Klimanettverk. Underskriverne mener at tjæresandutvinningen svekker både Statoils og Norges internasjonale omdømme i klimakampen.

Oppropet blir overrakt leder av næringskomiteen Terje Aasland utenfor Stortinget tirsdag 10. mai kl 1145. Aasland får oppropet fordi næringskomiteen akkurat nå behandler en ny stortingsmelding om forvaltning av statlig eierskap.

– Utvinning av tjæresand er ikke bærekraftig, verken for verdens klima eller lokalt i Canada. Tjæresandindustriens harde bruk av vann- og skogressurser i Alberta truer dyrelivet og er i strid med de lokale urfolkenes grunnlovsfestede rett til å bevare sitt tradisjonelle levesett, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

 Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil og gjør alle norske borgere til medansvarlige, heter det i oppropet. Fordelt på hver og en av oss utgjør den statlige eierandelen rundt 65 000 kroner.

Felles annonse

I denne annonsen i dagens utgave av Dagsavisen kan du lese hele oppropet.

– Stortinget bør gi regjeringen klar beskjed når de i vår behandler stortingsmeldingen. Vi har fremdeles ikke møtt noen politikere som egentlig liker tjæresandaktivitetene til Statoil. Nå er det på tide at politikerne sier fra hvem som er sjef, og setter ned foten. Det er ikke Helge Lund som styrer Norge, men norske politikere, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF.

Mette Newth fra Besteforeldreaksjonen er svært tydelig på at utvinning av tjæresand har langsiktige konsekvenser for våre barnebarn:
Skal klimakampen vinnes, må ressurser som tjæresand bli liggende i bakken, for all framtid. Tjæresandutvinning er uforenlig med framtidsansvar og kravet om solidaritet mellom generasjonene.

Tidligere stortingsrepresentant i Høyre, Bente Bakke, nå representant for norsk Klimanettverk, reagerer på at regjeringen dekker seg bak at tjæresand er en enkeltsak, som ikke angår selskapets eiere:
– Tjæresandprosjektet er så klima- og miljøødeleggende at det ikke bare svekker Statoils omdømme, men også Norges. Den norske stat har med sin store aksjemajoritet et klart ansvar for et så vesentlig strategivalg som å gå inn i verdens mest skitne oljevirksomhet.

De som har signert oppropet er Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Venstre, Unge Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd, Unio, Changemaker, Concerned Scientists, Framtiden i våre hender, WWF, Greenpeace, Norsk Klimanettverk, Besteforeldreaksjonen.