Alarmerende funn av radioaktivitet i sjømat utenfor Fukushima

Pressemelding - 26 mai, 2011
I prøver fra sjømat som Greenpeace har hentet opp fra havet utenfor Fukushima, er det funnet opp radioaktivitet opp til 50 ganger myndighetenes grenseverdi.

 

Rainbow Warrior utenfor den japanske kysten ved Fukushima. Besettning fra skipet vil måle strålingsverdier i sjøvann og alger.

I prøver tatt langs strendene  200 km nord og sør for kjernekraftverket i Fukushima og fra skip utenfor Japans territorialfarvann, er det funnet alarmerende verdier av radioaktivitet i sjømat.

– Prøvene viser at utslippene til havet havner i næringskjeden, sier Frode Pleym, som jobber for Greenpeace i Japan.

Prøvene er analysert ved uavhengige laboratorier i Europa.

Prøvedataene er tilgjengelige på nett. Det ble funnet svært høye verdier i sjøgress, som er en vanlig del av det japanske kostholdet.

– Funnene av radioaktivt jod er spesielt urovekkende. Jod har har halveringstid på åtte dager – dermed tilsier funnene at det det er tilnærmet kontinuerlig utslipp av forurenset vann fra Fukushima. I tillegg er det funnet blant annet Cesium 137, som har en halveringstid på 30 år, sier Pleym.

Her kan du finne rådata.

Emner
Tags