Greenpeace er arrestert

Pressemelding - 18 august, 2017
Skipet Arctic Sunrise med alle 35 om bord er nå arrestert av myndighetene og blir tauet vekk mot Tromsø av Kystvakten. Jordkloden er også fjernet fra oljeriggen av Kystvakten. Greenpeace er fornøyd med aksjonen som varte i flere timer og gikk fredelig for seg.

- Det var forventet at vi til slutt ville bli tauet vekk fra oljeriggen, men vi er likevel glade for at vi fikk frem standpunktet vårt og gjorde det vi kunne for å stanse Statoils oljeboring.

- Vi er uenige i Kystvaktens beslutning om å borde vårt skip Arctic Sunrise. Dette er internasjonalt farvann, til og med utenfor Norges økonomiske sone. Havrettskonvensjonen er tydelig på at vi har minst like stor rett til å protestere og beskytte klimaet og sjøfuglene som holder til her, som Statoil har til å bore.

- Om norske myndigheter hadde hatt et minimum av ansvarlighet, ville de brukt Kystvakten til å fjerne Statoil, ikke Greenpeace. Det er Statoil som utsetter både mennesker og miljø for fare ved sin uansvarlige oljeleting i disse sårbare områdene.

Greenpeace activists protest a drilling platform in the Barents Sea. The platform called Songa Enabler is drilling for Norwegain oil company Statoil. Heavy fog is present during much of the protest but in some of these images the fog lifts enough to reveal the platform. Greenpeace volunteerd to stay outside a 500 Metre exclusion zone, with both their ship -Arctic Sunrise, two RHIBs (inflatable boats) and several kayaks.