Greenpeace feirer stenging av Haldenreaktoren

Nyhet - 27 juni, 2018
Greenpeace feiret i dag stengingen av Haldenreaktoren. Reaktoren har vært viktig for internasjonal atomindustri.

– Dette er en stor seier for hele den norske miljøbevegelsen. Sammen har vi gjennom mange år jobbet for å få reaktoren stengt, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Det er styret i Institutt for Energiteknikk (IFE) som har bestemt at reaktoren skal stenges. Reaktoren i Halden har drevet farlige eksperimenter med atombrensel fra hele verden, også fra katastrofeverket i Fukushima. I Halden har det vært lov å gjøre eksperimenter som ikke har vært tillatt i andre land.

– Eksperimentene med atombrensel i Halden har blitt brukt som grunnlag for å forlenge levetiden til reaktorer over hele Europa. Den har derfor vært viktig for den aldrende atomindustrien og vi er derfor veldig glad for at det nå blir en slutt på eksperimentene, sier Gulowsen.

Atombrensel lagd av plutonium er tidligere testet i Haldenreaktoren. (Foto: Greenpeace).

Nå starter jobben med å rydde opp i det høyaktive avfallet. 60 år med atomforskning har skapt mer enn 17 tonn med høyaktivt atomavfall. I tillegg kommer alle rivningsavfallet fra reaktoren som må behandles som radioaktivt avfall.

– At reaktoren nå stenges, understreker behovet for et nytt laget for høyaktivt atomavfall i Norge. Vi forventer at arbeidet med et slikt lager startet umiddelbart, sier Gulowsen.

Et offentlig utvalg ledet av Per Strand foreslo i 2011 at det norske atomavfallet skulle sendes til det franske reprosesseringsanlegget La Hague. Dette er Greenpeace Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner mot.

– Å behandle atomavfallet i la Hague vil føre til store radioaktive utslipp og farlige transporter. Det norske avfallet må tas hånd om i Norge, avslutter Gulowsen.

Les mer (Klikk på linken):

- Slik mener Greenpeace at norsk atomavfall bør lagres.