Greenpeace påklager hemmelighold av oljeberedskapsplan på Grønland

Pressemelding - 6 juni, 2011
Greenpeace leverer i dag en formell klage til ombudsmannen på Grønland, etter å ha fått avslag på innsyn i 15 dokumenter knyttet til Cairn Energys oljeboring utenfor landets vestkyst.

Greenpeace-aktivister border Leiv Eiriksson. Foto: Greenpeace

Greenpeace krever beredskapsplanen for oljeulykker offentliggjort.

– Å offentliggjøre beredskapsplanene er vanlig praksis på norsk sokkel og anbefalt i Arktisk Råds retningslinjer for oljeboring, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Her kan du lese Greenpeace formelle klage til ombudsmannen (dansk).

Lørdag aksjonerte Greenpeace for andre gang på en uke mot den norskeide oljeriggen Leiv Eiriksson vest av Grønland. 18 av aktivistene fra helgas aksjon skal idag i rettsmøte i Nuuk. Samtidig må Greenpeace møte i retten i Nederland, der Cairn har gått rettens vei for å kreve Greenpeace bøtlagt to millioner euro per dag med videre aksjoner.

– Cairn holder beredskapsplanen hemmelig fordi en offentliggjøring vil synliggjøre for alle at man ikke har en reell mulighet til å håndtere en oljekatastrofe i Arktis, sier Gulowsen.

Greenpeace er også skeptisk til at selskapet har fått tillatelse til å slippe ut mer rødlistede kjemikalier for hver av sine fire leteboringer enn all boring i Norge og Danmark til sammen slipper ut på et helt år.

– Disse boringene er gode eksempler på at oljeindustrien ikke kjenner noen grenser i jakten på mer olje og mer klimaødeleggelse. Arktis trenger beskyttelse, ikke oljeboring, sier Gulowsen.
Bakgrunn kan du lese mer om bakgrunnen for aksjonen og klagen.