Greenpeace-skip følger borerigg på vei mot Arktis

Pressemelding - 24 mai, 2011
Mens både Canada og USA har innstilt alle oljeboringer i Arktis, vil det skotske selskapet Cairn Energy bore enda lenger nord i Baffin-bukta enn de gjorde i fjor.

To Greenpeace-skip følger den Ocean Rig-eide boreriggen Leiv Eiriksson i farvannet utenfor Grønland. Riggen er leid inn av Cairn Energy.

– Cairn viser en useriøs innstilling til forurensning, risiko og offentlighetsprinsipper, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Cairn planlegger fire boringer i feltene Lady Franklin, Atammik, Eqqua og Napariaq.

Cairn har – i motsetning til det som er vanlig praksis i Norge og i strid med retningslinjene fra Arktisk Råd – nektet å offentligjøre sin beredskapsplan.

– Cairn skal slippe ut flere rødlistede kjemikalier fra én prøveboring enn det alle norske og danske boringer tilsammen gjør på ett år, sier Gulowsen.

Hver av Cairns prøveboringer frigir 45 tonn rødlistede kjemikalier. Tilsammen fra alle boringer i Norge kommer det 32 tonn, i Danmark 1,6 tonn.

Kontakt

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904

Henning Reinton, informasjonssjef, 91600474

Tags