Kystvakten har ingen rett til å borde fredelig oljeprotest

Pressemelding - 17 august, 2017
Aktivistene som har protestert mot Statoils kontroversielle oljeboring i Barentshavet har nå festet en gigantisk flytende jordklode til boreriggen Songa Enabler. Kloden inneholder oppfordringer fra folk over hele verden om å stanse letingen etter ny arktisk olje.

Samtidig har Kystvakten annonsert at de vil fjerne de fredelige aktivistene med makt, og indikert at de vil borde Greenpeace-skipet Arctic Sunrise for å taue det bort fra borestedet.

 

Bildetekst: Kystvakten gjør seg klar til å borde Arctic Sunrise.

- Kystvakten har ingenting ombord på Arctic Sunrise å gjøre. Dette er internasjonalt farvann, til og med utenfor Norges økonomiske sone. Havrettskonvensjonen er tydelig på at vi har minst like stor rett til å protestere og beskytte klimaet og sjøfuglene som holder til her, som Statoil har til å bore, sier Truls Gulowsen.

 Om norske myndigheter hadde hatt et minimum av ansvarlighet, ville de brukt Kystvakten til å fjerne Statoil, ikke Greenpeace. Det er Statoil som utsetter både mennesker og miljø for fare ved sin uansvarlige oljeleting i disse sårbare områdene, sier Truls Gulowsen.

 Korpfjell er det nordligste oljefeltet som noensinne er tildelt på norsk sokkel, og ligger 415 km fra Finnmarkskysten. Feltet ligger nær iskanten og polarfronten. Ny forskning viser at områdene omkring Korpfjell fungerer som oppsamlingsområde for de rødlistede sjøfuglene lomvi, krykkje og lunde nå på seinsommeren. Sjøfuglene er svært sårbare for oljesøl. Tidligere har miljømyndighetene forbudt oljeboring i områder med mye sjøfugl.

 - Statoil må avslutte denne leteboringen. Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne innenfor Parisavtalens mål. Da er det umoralsk å lete etter mer, særlig i sårbare og utilgjengelige områder som dette, sier Greenpeace-rådgiver Erlend Tellnes om bord på skipet Arctic Sunrise.

 Korpfjell ble tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde, og er dermed gjenstand for klimasøksmålet mot den norske stat som er reist av Greenpeace og Natur og Ungdom. Klimasøksmålet skal i retten 14. november.

 Aktivistene har festet en 300 kilo tung flytende jordklode til oljeriggen, med budskap om at Norge må stanse oljeletingen.  Mer enn 350.000 mennesker fra hele verden har signert kravet om å stanse oljeboringen i Barentshavet.

 Statoil kan ikke bore mens det er fremmedelementer i sikkerhetssonen. Greenpeace oppfordrer Statoil til å ta ansvar og avslutte oljeboringen frivillig.

 

 Bilder og video: http://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJXVZK8M