Krever stans i ny oljeboring

Pressemelding - 16 mai, 2018
Statoil skifter navn til Equinor. Dette er same shit - new wrapping, sier Greenpeace.

Statoils generalforsamling stemte tirsdag kveld ned et forslag fra Greenpeace om ikke å bore etter olje i områder hvor lisensene er under behandling i rettsvesenet. Samtidig ble forslaget om å skifte navn fra Statoil til Equinor vedtatt.

– Dette er same shit - new wrapping fra Statoil. Statoil fjerner olje fra navnet og sier de skal satse på fornybart. Samtidig sender de borerigger til sårbare og naturperler, både i Norge og andre steder i verden. Om Statoils ambisjon er å bli et grønnere selskap, må de kutte ut de verste oljeprosjektene i Arktis og andre steder, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Klimasøksmålet, hvor Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten over oljelisensene som ble tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde, går for Borgarting lagmannsrett i 2019. Greenpeace foreslo på generalforsamlingen at Statoil ikke skal bore i lisenser omfattet av søksmålet. Forslaget fikk støtte av 1,9 mrd aksjekroner men ble likevel nedstemt av blant annet statens eierandel på 67 prosent.

– Om klimasøksmålet vinner fram, kan oljelisensene Statoil ønsker å bore i Arktis bli ugyldige. Statoil vedder mot klimamålene og driver rulett med skattepengene våre. Lisensene er blant de nordligste som noen gang er tildelt i Norge og ligger tett opp mot iskanten og andre sårbare områder i Arktis, sier Gulowsen.

Ordføreren for Kangaroo Island i Australia, Peter Clements, hadde reist fra andre siden av jordkloden for å være tilstede på generalforsamlingen. Han leste opp et brev fra urfolksledere og lokalbefolkning som ber Statoil stanse alle planer om risikabel dypvannsboring i Australbukta.

– Vi har ikke noe prinsipielt i mot Statoil, og de er hjertelig velkommen med sin fornybare energisatsning, men vi ønsker ikke oljerigger i Australbukta. Åpning av et helt nytt område for oljeboring ser også ut til å være i strid med Statoils såkalte klimamål, sier Peter Clements.

Australbukta kan sammenlignes med Norges Lofoten: Et uberørt område med sårbar natur og dyrearter som allerede er truet av klimaendringer. Forskere anslår at over 85 prosent av artene som bor der ikke finnes noe annet sted på jorden. Både seismikkskyting og oljesøl kan ha katastrofale følger for de unike økosystemene.

Tirsdag morgen protesterte fiskere, turistoperatører, surfere, urfolksledere og miljøorganisasjoner utenfor olje- og gasskonferansen til Australian Petroleum Production and Exploration Association (APPEA) i Adelaide, sør i Australia. Samfunnsgruppene ga klar beskjed til Statoil om å stanse alle planer om å bore etter olje i området, men at Statoil er velkommen til å investere i fornybare prosjekter.

Bilder/videoer fra Australbukta

Bilder fra protest i Australia

Bilder fra Statoils generalforsamling i Norge