Seier for Greenpeace om Oljefondet

Pressemelding - 31 mai, 2018
Oljefondet må få lov til å investere mer penger i fornybar energi og finansminister Siv Jensen må komme tilbake med en vurdering om dagens regler for ekskludering av kullkraft er strenge nok. Det har Stortingets finanskomite i dag bestemt. «Dette er en viktig seier for Greenpeace», sier leder Truls Gulowsen.

Oljefondet må få lov å investere i unoterte selskaper innenfor fornybar energi som solenergi og vindkraft. Det har Stortingets finanskomite i dag bestemt under behandlingen av stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland. Norges Bank har lenge ønsket i å investere mer av Oljefondets penger i fornybar energi, men har ikke fått lov av Finansdepartementet.

- Dette er et viktig vedtak både for klimaet og for norsk økonomi, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

- Skal vi nå klimamålene er det viktig at det kanaliseres penger vekk fra fossil energi og over til fornybart. Her vil Norge slå to fluer i en smekk: investere penger i å løse klimaproblemet, samtidig som vi reduserer vår egen finansrisiko knyttet til overeksponering mot olje, kull og gass, sier Gulowsen.

Greenpeace forventer nå at Finansdepartementet kommer tilbake med et realistisk mandat for hvor mye penger Oljefondet kan få lov til å investere i fornybar energi. Greenpeace mener det er avgjørende at rammene blir store nok, slik at Oljefondet kan gjøre reelle investeringer. Det er naturlig å se til eiendomsmandatet som er på 5 til 7 prosent av fondets størrelse.

I nok et viktig vedtak har Stortinget i dag bedt regjeringen presentere en vurdering av om dagens kullkriterie er godt nok for å hindre investeringer i kullselskaper. Greenpeace kunne i mai avsløre at Oljefondet fortsatt har 77 milliarder kroner investert i skitten kullindustri, til tross for at Stortinget for tre år siden vedtok at det skal trekke alle penger ut av kull. Vedtaket er en direkte oppfølging av disse avsløringene.

- Det var viktig og riktig av Stortinget å trekke Oljefondet ut av kull. Men etter at reglene har fått virke i tre år, ser vi at det fins store smutthull. Nå må finansminister Siv Jensen ta grep og følge innspillet fra Stortinget. Oljefondet kan ikke investere i selskaper som bygger ut nye kullkraftverk, sier Gulowsen.

Kontakt Truls Gulowsen i Greenpeace 901 07 904

 

Les Stortingets vedtak.

Les mer om hvordan Oljefondets penger er invester ti kull