Vårt forslag til Statoils generalforsamling: Gå ut av tjæresand!

Pressemelding - 11 mars, 2011
Idag leverte Greenpeace og WWF et felles forslag til diskusjon og avstemning ved Statoils generalforsamling i mai.

Truls Gulowsen fra Greenpeace og Rasmus Hansson fra WWF overrekker et forslag om at Statoil må trekke seg ut av tjæresand. Forslaget skal behandles på generalforsammlingen den 19. mai.

Som aksjonærer ber vi at det stemmes over hvorvidt Statoil skal trekke seg ut av tjæresand-prosjektet i Canada.

– Oljeutvinning fra tjæresand er skadelig for det lokale miljøet, for urfolkene i området sitt levesett og for hele verdens klima, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge.

Her er hele forslagsteksten:


I følge Lov om allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling § 5-11 har aksjeeiere rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Som aksjeeiere ber derfor Greenpeace og WWF om at følgende sak legges til agendaen for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling den 19. mai 2011:

Vi ønsker at generalforsamlingen diskuterer og stemmer over følgende forslag:

“Utvinning av canadisk tjæresand er en strategisk satsing som:

  • har store negative klima-, miljø- og sosiale konsekvenser
  • ikke er forenlig med Statoils vedtatte retningslinjer for bærekraftig utvikling og miljø
  • skader Statoils troverdighet og omdømme, og innebærer en finansiell risiko for eierne

Utvinningen er canadisk tjæresand er heller ikke forenlig med den internasjonale målsetningen om å holde den globale temperaturøkningen under to grader. Det er derfor ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av olje fra tjæresand.

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.”

Greenpeace

Truls Gulowsen
+ 47 22 20 51 01

PB6803 St. Olavs plass 1
0130 OSLO

WWF-Norge

Rasmus Hansson
+ 47 22 20 51 01

PB6784 St. Olavs plass 1
0130 OSLO

Last ned forslaget som PDF

Les også

TV2 Nyhetene: Hevder Statoil feilinformerer om oljesand