Barentshavet er truet - Bondevik må ta ansvaret

Pressemelding - 7 april, 2003
Barentshavet preges av utstrakt rovfiske, og oljetankere truer norske strender. Dette var budskapet da Greenpeace sammen med Lofoten Tourist Enterprises holdt pressekonferanse ombord på Greenpeaceskipet Esperanza i dag.
Barentshavet preges av utstrakt rovfiske, og oljetankere truer norske strender. Dette var budskapet da Greenpeace sammen med Lofoten Tourist Enterprises holdt pressekonferanse ombord på Greenpeaceskipet Esperanza i dag.

MV Esperanza legger nå ut på en måneds tur langs norskekysten og i Barentshavet, for med fredelige konfrontasjoner å sette fokus på rovfiske og oljetankere.

- Bondevik må nå ta ansvaret. De siste seks årene har den norsk-russiske fiskerikommisjonen ikke tatt hensyn til råd fra havforskerne. Dette har ført til at torsken i Barentshavet nå er utenfor sikre biologiske grenser. Samtidig tillates enorme oljetankere å passere praktisk talt i fjæresteinene, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Greenpeace presenterte to krav til Bondevik:

- Flytt tankerfarten 50 nautiske mil ut fra kysten. Den foreslåtte flyttingen fra 4 til 12 nautiske mil vil hjelpe lite ved en ulykke.
- Opprett trålfrie soner i de viktigste oppvekstområdene for torsk i Barentshavet.

- Alle, også reiselivet, er avhengig av et rikt og rent hav, som kommer de små kystfiskerne og derfor lokalsamfunnene til gode, sier Ottar Schiøtz i Lofoten Touristen Enterprises.
- Fortsetter vi på den veien regjeringen nå går, vil Lofoten og mange andre av Norges turistperler snart være glemte eventyr.


For mer info, kontakt:
Kampanjeleder Frode Pleym, tlf. 22 20 51 01 / 95 80 49 50
Presseansvarlig Carl Johansen, tlf. 22 20 62 06 / 41 22 69 58

Emner