Bush må våkne og droppe skuespillet på G8

Pressemelding - 8 juli, 2008
"Major Emitters Meetings" (MEM) 9. juli er kun en avledningsmanøver og en skam for verden. Møtet ekskluderer de land som blir mest rammet av klimaendringene og underminerer FNs klimaforhandlinger. Dropp skuespillet, Bush, sier Greenpeace!

Malé, hovedstaden i Maldivene. Foto av Shahee Ilyas

Republikken Maldivene er blant de som rammes sterkest og har sendt ut et nødrop til G8-møtet. De ber I-landene våkne.

"Mens G8 møtes i Toyako, Japan, er det våre små, lavtliggende øyer i Det indiske hav som møter de virkelige konsekvensene av klimaendringene. Vi vet at det er ingen tid å tape. Vi vet hva det vil si at havnivået stiger. Vi vet at når det varsles "mer ekstremvær", betyr dette alt for ofte tragedier og tap av menneskeliv for oss. Som blant de mest rammede av klimaendringene, vet vi hvor viktig det er å forandre kurs nå og starte en energirevolusjon basert på fornybar energi og energieffektivitet. Og vi forventer at G8 vil ta ansvar. Over 80% av utslippene som i dag finnes i atmosfæren, er sluppet ut av G8 landene. Det er derfor overordnet at G8 må handle nå. G8 må gå inn for å holde den globale temperaturøkningen så langt som mulig under 2 grader, sammenlignet med preindustrielle temperaturer. G8 må lede de industrialiserte landene til et utslippskutt på minst 30% innen 2020. Dette er ikke kun tall. For oss er dette et spørsmål om liv og død. FN må levere en konkret plan for å redde planeten i København i 2009. Det er ikke nok tid igjen til at vi har råd til å bli distrahert fra å levere en global redningsplan. G8 må gå et skritt videre i Toyako. Verdens øyne følger med, og de som til daglig føler effektene av klimaendringene forventer handling - nå".

- G8 må vise at de tar ansvar for å bekjempe klimaproblemene gjennom forpliktende utslippsreduksjoner, og satse offensivt på fornybar energi og smartere energibruk, sier Bente Myhre Haast, fung. leder for Greenpeace i Norge.

I-land må forplikte seg til  30% kutt før 2020 og 80-90% før 2050. Å fortsette som før er ikke noe reelt alternativ, mener Greenpeace. Fornybar energi og mer effektiv energibruk er nøkkelen til å minske klimautslippene. CO2-rensing av kullkraft og andre fossile kilder, samt risikabel atomkraft er løsninger som ikke bidrar til snarlige utslippskutt.