Dagsorden satt for tjæresand – den STORE generalforsamlingen kan begynne

Pressemelding - 20 mai, 2009
Som ventet stemte staten mot Greenpeace sitt forslag om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand, på Statoils genealforsamling i Stavanger 19. mai. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er majoritetseier med statens 67%, men valgte å la en sendemann stemme for seg.

Greenpeace aktivister foran hovedingangen til Statoils AGM

Greenpeace med en post på fire aksjer er likevel storfornøyd med å ha fått 3,6 millioner aksjer på sin side, og ikke minst det faktum at 1,82% aktivt avsto fra å stemme og på den måten viste at de ikke støttet Helge Lund og styret.

– Vi har fått satt saken ettertrykkelig på dagsorden, både internt i selskapet, i den offentlige debatt, på Stortinget og nå på Statoils generalforsamling, sier Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace.

Les Greenpeace innlegg på generalforsamlingen

Noen av de viktigste pensjonsfondene i Norden stemte med Greenpeace, og det tolkes som at i alle fall deler av næringslivet er svært opptatt av samfunnsansvar. Av de norske kapitalforvalterne var Storebrand Livsforsikring den største. KLP nøyde seg med å gå på talerstolen og kreve informasjon og var tydelige på at vil følge godt med på prosjektet.

Statoil hadde heller ingen konkrete svar på hvor vellykket den først fasen i prosjektet må være for at de eventuelt skal, eller ikke skal, gå videre.

- Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før også regjeringen forstår at StatoilHydro må ut av tjæresandprosjektet, sier Norman.

Stemmene fordelte seg slik:
3.671.678 for Greenpeace sitt forslag
44.177.352 avholdt seg fra å stemme
2.378.021.390 stemte med Statoil

Other contacts:

Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef tlf: 48297274