Demonstrasjon mot gasskraftverk 9. mars

 

Pressemelding - 6 mars, 2000
 
Klimaalliansen 2000, som er en allianse av miljøorganisasjoner, politiske partier og
ungdomspartier, mobiliserer til demonstrasjon utenfor Stortinget 9. mars kl. 16.00

Målet er å legge maksimalt press på Stortinget under sluttbehandlingen av gasskraftsaken, og vise at motstanden ikke er død. Hovedparolen for demonstrasjonen er "Stopp Gasskraftverkene".

- Gasskraften vil øke tilbudet av kraft, føre til lavere kraftpris og ødelegge satsingen på nye fornybare energikilder og nødvendige ENØK-tiltak, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Markeringen mot gasskraftverk vil skje i tre hoveddeler:
Scenemed appeller og andre innslag Storveggavis med informasjon Utstillingav fornybare energiløsninger

--------------------------------------------------------------------------------

Demonstrasjonen ledes av en arbeidsgruppe med følgende kontaktpersoner:

David Hansen, leder KrFU tlf. 90 52 31 13 / 23
10 28 82
Kari Anne Moe, leder SU tlf. 92 84 04 80
, Greenpeace tlf: 90 10 79 04 / 22
20 62 06


Klimaalliansen krever NEI til alle konsesjonssøknader
for forurensende gasskraftverk.

Organisasjonene bak Klimaalliansen 2000 er:
AUF, DNT, Framtiden i Våre Hender, Greenpeace, KrF,
KrFU, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund,
RV, RU, Sp, Senterungdommen, SV, Sosialistisk
Ungdom, Unge Venstre og WWF Verdens Naturfond.

Greenpeace