Greenpeace-aksjon mot tjæresand

Pressemelding - 25 juli, 2008
Christine Tetlie fra Nesodden og 11 andre Greenpeace-aktivister aksjonerte sist natt norsk tid i Alberta, Canada. Protesten var rettet mot utvinning av olje fra tjæresand, som er svært destruktivt for klima, miljø og menneskers helse og levevei.

Greenpeace-aktivister ved et av avløpsrørene til Syncrudes Aurora North Tar Sands- anlegg

Aktivistene tok seg inn på det enorme området til Canadas største oljeselskap, Syncrude Oil. I dag er 20 % av den planlagte tjæresandutvinningen i gang, men dekker likevel et område som tilsvarer 1/10 av Norges areal. Når alt er satt i drift, kunne tjæresandindustrien ha dekket halve Norge. StatoilHydro er av aktørene som bygger utvinningsanlegg her (1), rett ved reservatet for Chipewyan-indianerne (2).

- Store oljeselskaper raserer de dype nordamerikanske skoger (3) og prærien, henter enorme vannmengder fra Athabasca-elva og slipper tilbake gift.  I tillegg gir tjæresandindustrien enorme CO2-utslipp, sier Mike Hudema, kampanjeleder for Greenpeace i Canada.

Se bilder fra aksjonen her

Motstanden øker i Canada og primærmarkedet USA

30. juni stevnet Chipewyan Prairie First Nation (les mer i vedlegget) Albertas regjering for retten, for ikke å bli fratatt land.

Samme dag gikk amerikanske og canadiske miljøorganisasjoner sammen om å sende et åpent brev statsministeren i Alberta og andre politikere om å stanse utviklingen av tjæresandvirksomheten.

26. juni skapte Barack Obama overskrifter over hele Canada og USA med sitt forslag om lavkarbonstandard for drivstoff. Han lovte å bryte USAs avhengighet av "skitten og farlig dyr olje", dersom han blir valgt til president.

23. juni vedtok 850 amerikanske ordførere en resolusjon mot å bruke energi fra skitne kilder som tjæresand.

At amerikanerne er skeptiske betyr enormt mye siden Canadas eksportmarked først og fremst er USA. Tjæresand-feltet i Athabasca, Alberta, er nøkkelområdet i en energikorridor mellom Canada og USA.

Etter det representanter for StatoilHydro Canada selv sier, vil de nøye seg med å følge canadisk lov og restriksjoner for tjæresand. I dag er klima- og miljøkrav svært lempelige, og oljeselskapene får skattefritak og andre fordeler. Hittil har myndigheten i Alberta ikke avslått noen søknad om utbygging av anlegg eller lisens til å utvinne olje fra tjæresanden. De ønsker en femdobling av dagens utvinningsnivå (4), til tross for enorme klimautslipp allerede (5).

1) StatoilHydros engasjement
2) Chipewyan Prairie First Nation
3) De boreale skogene
4) Prognose for tjæresandindustrien
5) Klimautslipp

Les mer

Other contacts:

Bente Myhre Haast
fung. leder, Greenpeace i Norge
tel. 48297274