Greenpeace anmelder hvalfangere etter skyteepisode

 

Pressemelding - 13 juli, 1999
 
- Kystvakta arresterte feil båt

Oslo, 13 juli 1999 --- Greenpeace anmelder i dag kapteinen på hvalfangstskipet “Kato”.
Under en fredelig demonstrasjon i går løsnet folk på Kato tre skudd mot mannskapet på en Greenpeace gummibåt 120 sjømil utenfor Egersund. Tidligere trodde man at en kule hadde rammet gummibåten, men i løpet av natten har det blitt klart at det dreier seg om ytterligere to. Kystvakta tauet i morgentimene Greenpeace båten MV Sirius inn til Stavanger.

- Jeg mener kystvakta arresterte feil båt. Først blir vi skutt på, og siden blir vi arrestert av kystvakta, som så på mens vi ble beskutt, sier Mats Abrahamsson ombord på MV Sirius. - Betyr det at folk har rett til å drepe når du ikke har tillatelse til en fredelig demonstrasjon?

Hvalfangst-frontfiguren og Stortings representanten Steinar Bastesen deltok i jakten, og befant seg ombord på Kato.

- Dette er andre gang på en måned at Greenpeace aktivisters liv blir satt i fare med kystvaktas samtykke, sier Frode Pleym, Greenpeace talsmann i hvalsaken. - Vi er kanskje vant med folk som vil stoppe våre ikke voldelige demonstrasjoner, men å risikere menneskers liv for å oppnå dette går over grensen. Noen kunne enkelt blitt skadet eller til og med drept. Vi vil derfor anmelde hendelen.

12. juni ble den engelske aktivisten Mark Hardingham alvorlig skadet da en kystvakt båt kjørte over en Greenpeace gummibåt. I går iakttok kystvakta passivt at hvalfangerne skjøt tre ganger på Greenpeace gummibåten.

Miljøvernorganisasjonen har denne våren gjennomført demonstrasjoner mot norsk hvalfangst, som har foregått hvert år siden 1993. Norge har opprettholdt fangsten til tross for at Den Internasjonale Hvalfangskommisjonen (IWC) nedla et moratorium mot kommersiell fangst. I tillegg til å bryte IWC- moratoriet, bryter Norge med artikkel 65 i FNs sjølov ved å tillate hvalfangsten. Artikkelen krever at landene skal samarbeide med IWC for å bevare hvalbestandene.

I tillegg har markedet for hvalkjøtt kollapset i Norge.Greenpeace har dokumentert at lagrene til de to største hvalmottakene er fulle av spekk og hvalkjøtt, noen kasser er datert så langt tilbake som 1986. Det at hvalkjøtt ikke lenger er etterspurt i Norge, har ført til at hvalfangerene presser myndighetene hardt for å åpne opp for utenlandsk handel, på tross av eksportforbudet mot dette i CITES.

The Convention on International Trade in Endagered Species (CITES), har et forbud mot internasjonal handel av hvalkjøtt og andre produkter. Medlemslandene i CITES har lenge respektert rådene til IWC i hvalspørsmål. Når CITES møtes i Nairobi, April 2000, ventes det at Norge og Japan vil prøve å heve det gjeldende eksportforbudet, på tross av at de led nederlag på IWC møtet.