Greenpeace blokkerer Nordens største dioksinkilde

 

Pressemelding - 25 august, 1999
 
Greenpeace blokkerer Nordens største dioksinkilde I dag tidlig blokkerte fartøyet MV Greenpeace havneinnløpet til Nordens største dioksinkilde, stålverket i Fredriksværk i Danmark. Fartøyet har lagt seg i det cirka 50 meter brede havneinnløpet og hindrer på den måten at råvarer føres inn til smelteverket. - Skorsteinen i Fredriksværk har nordisk rekord i dioksinutslipp, sier Jacob Hartmann i Greenpeace Norden.

I flere år har Greenpeace krevd tiltak av bedriftsledelsen, men hittil har de ignorert oss. Fredriksværk,som eies av Det Danske Stålvalseværk (DDS), bruker stålskrotsom råvare. Anlegget smelter cirka 750.000 tonn stålskrot hvert år, og slipper årlig ut minst 7,5 gram dioksin (1) til luft. Smelteverket er - ifølge opplysningerfra de nordiske miljømyndighetene - den største enkeltkilden til dioksinutslipptil luft, og kan sammenlignes med de 5 gram dioksin (2) som slippesut tilsammen fra Norges ni store kommunale søppelforbrenningsanlegg (3).

Smelteverkets store utslipp av dioksin skyldes at metallskrotet som tilsettes ovnen er usortert. Det inneholder store mengder klorforbindelser som PVC fra skrotede biler.

- Om smelteverket sorterer bort alt skrot som inneholder PVC- plast og andre klorerte forurensinger, skulle dioksinutslippene reduseres dramatisk, avslutter Hartmann i Greenpeace.

Dioksin er samlingsnavnet på 210 stoffer som deles opp i furaner og dioksiner, og anses som gruppe å være verdens farligste til nå kjente miljøgifter. Innen FN-organet UNEP føres nå internasjonale forhandlinger for å få etablert internasjonale reguleringer mot dioksin og 11 andre stabile miljøgifter, de såkalte POPs-forhandlingene (POP- Persistent Organic Pollutants).