Greenpeace blokkerer ny palmeoljeplantasje i Indonesia

Pressemelding - 30 oktober, 2007
Lokalbefolkningen i Riau på Sumatra har alliert seg med Greenpeace-aktivister for å blokkere dreneringen av et regnskogsområde. Det er firmaet PT Duta Palm Oil som vil senke vannstanden før hogging av skog for å anlegge palmeoljeplantasjer.

Mer en 30 Greenpeace-aktivister jobbet sammen med menneskene i den nærliggende landsbyen i Kuala Cenaku for å stoppe dreneringen av et regnskogsområde.

Dype dreneringsgrøfter og hogging og brenning vil ikke bare ødelegge verdifull skog, men gi enorme klimautslipp. Når det karbonrike jordsmonnet utsettes for luft, oksiderer det og karbonet frigjøres og slipper ut i atmosfæren. Selv når de ikke antennes, vil de uttørkede torvmyrene årlig slippe ut rundt 100 tonn CO2 per hektar. Enda mer CO2 frigjøres raskt når gjenstående skog brennes, og forsterker prosessen. Til tross for kunnskap om dette, fortsetter ekspanderingen av palmeoljeproduksjonen i disse områdene, fordi etterspørselen etter biodrivstoff øker sterkt, ikke minst i Europa.

Mer enn tretti frivillige fra Greenpeace og innbyggerne i Kula Cenaku regner med å bruke en ukes tid på blokkeringsaksjonen i Riau. Det gjøres ved å sperre av området og bygge opp dammer som kan få opp vannstanden til det normale igjen.

Tropisk torv er skapt gjennom titusener av år med sumpskog. Når sumpen dør dannes store torvforekomster svært CO2-rike akkumulert av generasjoner med trær. I Indonesia er det 22,5 millioner hektar med torv, som utgjør 12 % av Indonesias landareal og 83 % av alt torvareal i Sørøst-Asia. Beregninger viser at Sørøst-Asias torvmyrskog magasinerer 42 milliarder tonn karbon.

Les mer om saken her

Les bakgrunnsrapport fra området her (engelsk)