Greenpeace informerer Statoilansatte om skitten tjæresand

Pressemelding - 6 mai, 2009
På Statoils Generalforsamling 19. mai skal tjæresandsatsingen opp til votering. Fram til da reiser Greenpeace-aktivister rundt på Statoil-arbeidsplasser med informasjonsfoldere om Statoils egen tjæresandsatsing i Canada.

De siste dagene har Statoil fått besøk på Vækerø i Oslo, Kårstø og ved hovedkontoret på Forus ved Stavanger

De siste dagene har Statoil fått besøk på Vækerø i Oslo, Kårstø, hovedkontoret på Forus ved Stavanger, Mongstad og Bergen.

- Så lenge Statoil selv ikke gir full informasjon om miljøproblemene ved tjæresandutvinning til verken eiere, ansatte eller det norske folk, er vi nødt til å gjøre jobben, sier Martin Norman i Greenpeace.Last ned informasjonsfolderen de Statoilansatte får utdelt

Statoils kjøp av tjæresandfelter i Canada våren 2007 skapte store overskrifter og intern uro i selskapet. Statoil har senere gitt inntrykk av at selskapet har “valgt” en “ny” og ”mer miljøvennlig” metode for utvinning av olje fra tjæresand, og at CO2 fangst og lagring vil løse utslippsproblemene knyttet til tjæresandutvinning.

Dette stemmer dessverre ikke: Statoils planer for utvinning av olje fra tjæresand skiller seg lite fra andre selskaper med samme type tjæresandreserver, og vil medføre svært store klimagassutslipp. Tjæresandsatsingen svekker også Canadas klimapolitikk i forkant av det viktige klimamøtet i København til høsten.

 - Når Statoil først skal lære seg noe nytt, bør de benytte sin innovasjonskraft på bedre prosjekter enn å bruke verdifull naturgass til å koke skitten olje ut av canadisk tjæresand, sier Martin Norman i Greenpeace.

På Statoils Generalforsamling 19. mai kan både Staten og andre aksjonærer i Statoil stemme over tjæresandsatsingens framtid, se Generalforsamlingens agendapunkt 12

Les mer om Statoil, Generalformsamlingen og tjæresandutvinning på www.greenpeace.no/statoil

Bilder og video fra tjæresandoperasjoner, se folderen Tar Sands Alberta (NB: Statoil vil ikke benytte åpne dagbrudd, men den mer energikrevende SAGD-metoden)

Last ned rapporten "BP and Shell: Rising Risks in Tar Sands Development"
Last ned rapporten "BP and Shell: Rising Risks in Tar Sands Development: Update 1"

Read the pressrelease in English here

Other contacts:

Martin Norman, kampanjeleder for Greenpeace Norge, +4795804950
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef for Greenpeace Norge, +4748297274