Greenpeace krever full stopp i utvinning av canadisk tjæresand

Pressemelding - 27 oktober, 2008
Miljøministeren i Alberta i Canada, Rob Renner, er i dag i Oslo og skal blant annet møte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Greenpeace vil møte opp utenfor utenriksdepartementet klokken 10.30 med et klart og tydelig budskap: Stopp utvinning av tjæresand!

Greenpeace-aktivister protestere mot canadisk oljesandutvinning. Greenpeace forsøkte å overrekke Rob Renner, miljøministeren i Alberta, en kopi av IPCC-rapporten, Kyotoprotokollen og et StatoilHydro skandale notat, men han snek seg inn og ut bakveien."

Oppdatering: Vi protesterte også på tirdsdag, og fikk endelig møte Mr Renner utenfor Olje- og Energidepartementet.
Les mer her

Greenpeace vil også overlevere Albertas miljøminister Rob Renner en kopi av Kytotoprotokollen og IPCC sin siste rapport om klimaproblemet, sammen med en oversikt over StatoilHydros største skandaler det siste året.

Den eksplosive utviklingen av tjæresandprosjekter i Alberta har enorme konsekvenser for både lokalmiljø og klima. Skoger høvles ned, vann og luft forurenses, og urbefolkning i området blir fratatt muligheten til å leve på sin tradisjonelle måte. Canada er verdens 7. største utslipper av klimagasser, og tjæresandutvinning i Alberta står for en stor del av utslippene. I dag slippes det ut 40 millioner tonn CO_2 i forbindelse med tjæresand­utvinningen. Dette er forventet å øke til 80 millioner tonn innen 2011 hvis nåværende utvinningsplaner blir gjennomført. I tillegg kommer utslipp fra sluttbruken av oljen.

- Canada vil ikke ha noen som helst mulighet til å nå målene i Kyoto-protokollen med disse planene. At StatoilHydro er en del av den skitne tjæresandutvinningen er rett og slett skandaløst, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

StatoilHydro kjøpte våren 2007 oljesandselskapet North American Oil Sands Corporation (NAOSC) for 12 milliarder kroner. Dette har gitt StatoilHydro tilgang til 1100 km2 med sårbar skog i Athabasca regionen, som vokser over antatte tjæresandforekomster tilsvarende 2.2 milliarder fat olje. StatoilHydro skal bruke såkalt SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) teknologi for å hente ut oljen som ligger for dypt for vanlig utvinning. Dette er en metode som er veldig energi- og vannkrevende, noe som igjen fører til enda høyere CO_2 utslipp. Utvinning av ett fat olje krever normalt koking av to tonn tjæresand.

Greenpeace forlanger at den norske stat, som er den aller største eieren med sine 65% av aksjene i selskapet, tar ansvar og instruerer StatoilHydro til umiddelbart å trekke seg ut av den skandaløse tjæresandutvinningen i Canada. StatoilHydro bør kjenne sin besøkelsestid og bruke de 100 milliardene de planlegger å investere i skitten tjæresand i Canada, til investeringer i framtidsrettete, alternative og fornybare energikilder.

Mer informasjon:

Greenpeace UK og PLATFORM presenterte i september en rapport om investeringsrisikoen ved tjæresandoperasjoner

StatoilHydro is overselling clean image (information note)


For media:

Flere bilder og video av tjæresand her, folder ” 081027 Alberta Tar Sands”

 

Other contacts:

Truls Gulowsen – 9010 7904