Greenpeace ønsker ny IKEA-forpliktelse på gammelskog velkommen

 

Pressemelding - 24 november, 1999
 
Brussel, 24. november 1999. På en pressekonferanse IKEA holdt sammen med Greenpeace i dag, kunngjorde møbelvarehuset at de vil stanse all bruk av ukjente trevareressurser. Selskapet vil forsikre seg om at ingen produkter stammer fra truet gammelskog.

- Vårt langsiktige mål er at alle treprodukter skal komme fra godt drevne skoger. Det første skrittet er at vi forsikrer oss om at ingen produkter har medført hogst av gammelskog, sa Susanne Pulverer Bergstand, miljødirektør i IKEA- gruppen.

IKEA forplikter seg til at alt treverk som inngår i selskapets produkter skal være gammelskogs-fritt innen september neste år. Målet skal oppnås gjennom et aktivt samarbeid med underleverandørene. Det eneste unntaket vil være tømmer fra FSC- sertifisert virksomhet i gammelskog.

Greenpeace’s skogansvarlige, Christoph Thies, ønsket IKEA’s kunngjøring velkommen.

- IKEA sender nå et viktig signal til alle konkurrenter i møbelbransjen, men også til andre trebaserte virksomheter. Verdens regjeringer må våkne opp og beskytte jordens siste gammelskoger. Kjøpere av treprodukter har rett til og ansvar for å vite hvor trevarene kommer fra. IKEA har blitt med i gruppen av ansvarlige selskaper som bryr seg om artsmangfoldet i gammelskogen, uttalte Thies.

IKEA’s kunngjøring kom samme dag som Greenpeace publiserte sin rapport “Re-Source: Market Alternatives to Ancient Forest Destruction” (Nytenking, markedsalternativer til ødeleggelse av gammelskog), som beskriver en rekke alternative fiberprodukter som er tilgjengelige i USA, Europa og Japan, og ikke innnebærer ødeleggelse av gammelskog.

- Bare en femdel av klodens opprinnelige skogdekke er igjen som sammenhengende gammelskogområder. Omtrent halvparten av disse skogområdene er nå truet, og hogst er den største enkelttrusselen. Forpliktelsen fra en stor konsument som IKEA er derfor et viktig skritt i arbeidet for å stoppe ødeleggelsen av verdifulle områder, avsluttet Thies.