Greenpeace på jordet

Pressemelding - 13 januar, 2009
I dag har aktivister fra Greenpeace markert hvor landet ligger. Stedet er nord for Heathrow og budskapet, VÅRT KLIMA - VÅRT LAND, er skrevet med store krittbokstaver og godt synlig fra lufta.

Den britiske komikeren Alistair McGowan har inntatt et jorde nær Heathrow, hvor det er planlagt et nytt rullebaneprosjekt.

På denne måten motsetter Greenpeace og en rekke kjendiser seg gjennomføring av det planlagte rullebaneprosjektet. De har gått sammen om å kjøpe en jordeiendom "midt på rullebanen".

Denne landeiendommen ble kjøpt rett for nesa på regjeringen, av en aksjonsgruppe bestående av mange tusen kjendiser, forskere og miljøforkjempere. Emma Thompson og Greenpeace er også blant eierne, som aldri vil slippe bulldozerne inn på området.

Gordon Browns regjering vil gi grønt lys denne uka for å sette i gang utbyggingen av en tredje rullebane og en sjette terminal, under dekke av at nasjonen er avhengig av den økonomiske utviklingen dette vil gi. Utbyggingen vil gjøre en av verdens største flyplasser nesten dobbelt så stor som i dag.

- Det de derimot unnlater å si, er at denne utvidelsen alene vil torpedere Englands muligheter til å nå sine klimamål, sier John Sauven, Greenpeace-direktør i England.

Utslippene fra luftfarten er mer skadelige fordi de skjer i stor høyde. Forskere hevder at utslipp fra fly må multipliseres med faktor to og tre på grunn av såkalt strålingspådriv, for å gi det virkelige bildet av klimaskadene de gir.

I Storbritannia står luftfarten for 13 prosent av landets totalutslipp. Fordelt på innbyggere er dette den største utslippsmengden i verden, nemlig 603 kg per person. Til sammenlikning er personutslippene fra luftfart i USA på 275 kg.

- Eierne av denne jordflekken vil blokkere rullebanen i alle faser av prosjektet og i rettssalen om nødvendig, sier John Sauven.

Skaff deg en bit av England her

Other contacts:

Bente Myhre Haast,kommunikasjonssjef for Greenpeace i Norge. +47 48297274
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tel. +47 90107904