Greenpeace retter søkelyset mot ulovlig hogst

Pressemelding - 3 september, 2008
Aktivister fra Greenpeace-skipet Esperanza stoppet i dag en last med tømmer som var på vei over til skipet Harbour Gemini i Papua New Guinea. Tømmeret var hogget ulovlig og skulle sendes videre til Kina, en nøkkelspiller for videre eksport av tømmer til EU.

Aktivister fra Greenpeace skipet Esperanza stopper lasting av ulovlig tømmer.

Aktivistene låste seg fast til en lastekran og holdt et banner med påskriften "Protect Forests, Save Our Climate". Samtidig holdt flere mennesker fra den lokale befolkningen, som er avhengige av skogen for å overleve, fredelige demonstrasjoner ved havnen og hogstplassene.

- Som en av de største forbrukerne av tropisk tømmer, er Europa med på å drive den illegale hogsten av verdens skoger, og som skader biomangfold og lokale samfunn, sa Judy Rodrigues, kampanjeleder i Greenpeace International.

EU-kommisjonen skal vurdere en ny lov om import av tropisk tømmer senere denne måneden. Greenpeace krever at EU nå vil ta problemet på alvor og implementere bindende lover som sikrer at alle treprodukter på det europeiske markedet kommer fra lovlige skogshogst.