Aktivistene etablerer seg ombord på denne boreriggen, Stena Don

Foto | 31 august, 2010

Aktivistene etablerer seg ombord på denne boreriggen, Stena Don