Greenpeace stopper søppeleksport

 

Pressemelding - 27 november, 2000
 
Skipet RMS Aries, lastet med 3700 tonn søppel fra Nederland, ble i dag stoppet av Greenpeace. Fartøyet var på vei med avfallet til en havn ved et søppelforbrenningsanlegg utenfor Stockholm 1), da klatrere fra Greenpeace stengte havneinnløpet ved å henge under en 45 meter høy jernbanebro. Blokaden ble forsterket ved hjelp av fartøyet MV Greenpeace. I aksjonen deltar flere nordmenn. Greenpeace krever at RMS Aries returnerer med søppelet til Nederland.

- Sverige er ikke en dumpingplass for avfall fra andre land, sier Gunnar Lind i Greenpeace. - Dette søppelet burde ha blitt resirkulert i Nederland. Om det brennes i Sverige, er konsekvensen utslipp av dioksiner og andre miljøgifter.

Norge er den største eksportøren av avfall til svenske søppelforbreningsanlegg. For inneværende år har avfallsselskap meldt om eksport av totalt 339.000 tonn avfall til svenske søppelforbrenningsanlegg 2). 150.000 tonn av dette kommer fra norske avfallsselskap, og mye av dette er industri- og husholdningssøppel. I Norge må avfallselskapene ut med opp til 306 kroner per tonn avfall som brennes, den såkalte sluttbehandlingsavgiften. I Sverige eksisterer det ingen slik avgift påforbrenning.

- Det er uholdbart at norske avfallselskaper velger den miljøfarligeløsningen: Å eksportere store mengder søppel til søppelforbrenning iSverige, i stedet for å ta vare på det. Nesten alt søppel kan gjenbrukeseller resirkuleres, hvilket skulle gi store miljøgevinster. Nå må norskemyndigheter ta affære mot søppeleksporten, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Søppelet fra Nederland består av knust plast-, papir- og treavfall som har blitt blandet, varmet og formet til en pølselignende form. Ca. 80 % av inneholdet er papir og tre mens 10-20 prosent er plast. Også mindre mengder metall og organiske komponenter forekommer i avfallet. En kjemisk analyse av stikkprøver fra avfallet inneholder høye nivåer av flere tungmetaller.

Avfallsimporten til Sverige har økt kraftig de siste årene. I følgeopplysninger fra det svenske Naturvårdsverket var den registrerte importen av blandet og forurenset avfall til søppelforbrenningsanlegg i 1996 ca. 53.000 tonn. 1998 hadde importen økt til 110.000 tonn. Og i år er det alså meldt om import av 339.000 tonn avfall.Utover dette importeres ukjente mengder avfall som ikke behøves registreres – såkalt grønt avfall - og illegal import forekommer.


1) Det aktuelle søppelforbrenningsanlegget, Igelstaverket, er en
av Sveriges største importører av avfall till forbrenning. For
inneværende år har anlegget rapportert at 79.000 tonn
industriavfall, jernbanesviller og forurenset treflis fra Norge,
Tyskland og Danmark planlegges brent.

2) De land som har meldt om eksport av avfall til forbrenning i
svenske søppelforbrenningsanlegg er Norge, Tyskland, Nederland,
Danmark og Finland.

For mer informasjon:
Gunnar Lind, 00 46 70 397 66 73
Frode Pleym, 95 80 49 50
Ulrika Tenlid, pressesekretær, 070-668 70 70