På Eggakanten har Mareano funnet trålskader helt ned til 1000 meters dyp. Dyphavsskadene er stort sett forårsaket av fiske etter blåkveite, som er en sårbar bestand på historisk lavmål. Av hensyn til dyphavet og blåkveitebestanden bør bunntråling ette...

Foto | 8 juni, 2010

På Eggakanten har Mareano funnet trålskader helt ned til 1000 meters dyp. Dyphavsskadene er stort sett forårsaket av fiske etter blåkveite, som er en sårbar bestand på historisk lavmål. Av hensyn til dyphavet og blåkveitebestanden bør bunntråling etter blåkveite forbys i hele norsk økonomisk sone og Svalbardsonen.