Hvalfangere skjøt Greenpeacebåt, Kystvakten så på

 

Pressemelding - 12 juli, 1999
 
Oslo, 12.juli 1999 --- I dag morges kl. 09.44 skjøt hvalbåten Kato med rifle mot en Greenpeace- gummibåt i internasjonalt farvann. Heldigvis ble ingen skadd, men en av pontongene på gummibåten ble ødelagt. Gummibåten var involvert i en fredelig protest mot norsk hvalfangst da den ble beskutt. Hvalbåten Kato hadde nettopp skutt en hval, før den også skjøt mot Greenpeace- gummibåten. Kystvakten, som var på stedet, observerte skuddet men reagerte ikke mot hvalbåten.

Hvalfangerene har spredt rykter om at Greenpeace forsøkte å kappe linen mellom hvalbåten og hvalen. Dette medfører ikke riktighet.

"Det er skremmende å se at den norske kystvakten setter hvalfangst høyere enn menneskelig liv", uttaler Frode Pleym, Greenpeace talsmann i hvalsaken. "Kystvakten skal opprettholde likhet for loven, ikke beskytte særinteresser på bekostning av norsk lov og menneskers sikkerhet", fortsetter Pleym, som understreker at et rettssamfunn ikke kan tillate skyting mot andre mennesker.

Mens Kystvakten ikke gjorde noe med hvalbåten som skjøt, er Greenpeaceskipet MV Sirius nå tatt i arrest, og blir tauet til Stavanger av kystvaktskipet Nornen. Dette er andre gang Greenpeace aksjonerer mot hvalfangsten denne sommeren. Forrige gang (12.7.99), ble Mark Hardingham alvorlig skadd da en av kystvaktens båter rammet Greenpeace sin gummibåt.

Miljøvernorganisasjonen har gjennomført demonstrasjoner mot norsk hvalfangst, som har foregått hvert å siden 1993. Norge har opprettholdt fangsten til tross for at den internasjonale hvalfangskommisjonen (IWC) nedla et moratorium mot kommersiell fangst. I tillegg til å bryte IWC sitt moratorium, bryter Norge med artikkel 65 i Sjølovkonvensjonen ved å tillate hvalfangsten. Artikkelen krever at landene skal samarbeide med IWC for å bevare hvalbestandene.

I tillegg har markedet for hvalkjøtt kollapset i Norge.Greenpeace har dokumentert at lagrene til de to største hvalmottakene er fulle av spekk og hvalkjøtt, noen kasser er datert så langt tilbake som 1986. Det at hvalkjøtt ikke lenger er etterspurt i Norge, har ført til at hvalfangerene presser myndighetene hardt for å åpne opp for utenlandsk handel, på tross av eksportforbudet mot dette i CITES (1).

(1) The Convention on International Trade in Endagered Species (CITES), har et forbud mot internasjonal handel av hvalkjøtt og andre produkter. Medlemslandene i CITES har lenge respektert rådene til IWC i hvalspørsmål. Når CITES møtes i Nairobi, April 2000, ventes det at Norge og Japan vil prøve å heve det gjeldende eksportforbudet, på tross av at de led nederlag på IWC møtet.