Hvalfangsten fortsetter på tross kollaps av hvalkjøtt markedet

 

Pressemelding - 12 juli, 1999
 
Oslo, 12 Juli 1999 --- I Nordsjøen, tidlig i dag morges, sjøsatte Greenpeace 3 gummibåter fra båten Sirius. De forhindrer nå hvalfangstskuta Kato i å fange fler vågehval til overfyllte lagre. 2 kystvakt-skip er nå i området.

"Ikke bare trosser myndighetene internasjonale avtaler i IWC (1)", sier Frode Pleym, norsk talsmann i hvalsaken. "Hvalfangerene fortsetter til og med å jakte selv om hvalkjøttmarkedet har kollapset."

Greenpeace har dokumentert at lagrene til de to største hvalmottakene er fulle av spekk og hvalkjøtt, noen kasser er datert så langt tilbake som 1986.

I nord så stoppet Norges Råfisklag fangsten den 01.07 på grunn av store problemer med avsetning på spekk- og kjøttbergene. Dagbladet kunne på søndag melde at noen av hvalfangere likevel fortsatte fangsten på tvers av stoppen. De kan nå vente harde reaksjoner fra Norges Råfisklag.

"Er dette det man kaller tradisjonell og bærekraftig fangst, i harmoni med naturen?", spør Frode Pleym. "Hvalfangstnæringen er ingen liten næring. Dette handler om en industri som jobber svært målrettet for å heve eksportforbudet."

Hvalfangerene presser nå myndighetene hardt for å åpne opp for utenlandsk handel, på tross av eksport forbudet i CITES (2).

"Dette beviser at motstanden mot norsk hvalfangst ikke handler om den norske fangsten isolert sett, men om følgene når andre land begynner å gjøre som oss. Det finnes ikke noen internasjonale fungerende kontrollordninger, sier Pleym videre. "Klarer norske myndigheter å heve eksport forbudet bidrar de til å sette truede hvalarter i fare for å forsvinne for alltid."(1) I 1986 introduserte Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) et internasjonalt moratorium mot kommersiell hvalfangst. Den ukontrollerte fangsten skulle stoppes, og trenden med synkende hvalstammer snus. Dette støttes av Havrettskonvensjonen (artikkel 65), som krever at alle land skal samarbeide med IWC i hvalspørsmål. Norge gjenopptok kommersiell hvalfangst i 1993, og ignorerte IWC moratoriet. Hvert år siden har IWC kritisert Norge for hvalfangsten, men regjeringen tar ikke hensyn til vedtakene.

(2) The Convention on International Trade in Endagered Species (CITES), har et forbud mot internasjonal handel av hvalkjøtt og andre produkter. Medlemslandene i CITES har lenge respektert rådene til IWC i hvalspørsmål. Når CITES møtes i Nairobi, April 2000, ventes det at Norge og Japan vil prøve å heve det gjeldende eksportforbudet, på tross av at de led nederlag på IWC møtet.