Klimagrep for Norge og verden: om Lavutslippsutvalget

Pressemelding - 1 mars, 2007
Det var et viktig grep å etablere Lavutslippsutvalget. Det er likevel et langt større og viktigere grep å følge opp anbefalingene med konkret politikk som legger til rette for langsiktig nedadgående klimagassutslipp i Norge, samtidig som man sikrer at de teknologiske grepene er overførbare for å redusere utslipp også i andre land.

Hvalross på isflak, Chukchi Sea, Alaska.

En rekke av de foreslåtte teknologiene representerer betydelig risiko. Verken CO2-håndtering, biodrivstoff eller hydrogen er uproblematiske ‘løsninger’. Dersom det skal vedtas ”månelandinger” er det viktig å velge rett i jungelen av tiltak.

Greenpeace deler utvalgets oppfatning om at det er nødvendig, gjørbart og ikke umulig dyrt å redusere norske klimagassutslipp betydelig. Greenpeace støtter utvalgets anbefaling om å etablere en formell nasjonal reduksjonsmålsetting nå for perioden fram til 2020 som et delmål. 30% kutt i norske utslipp innen 2020 er fullt oppnåelig og nødvendig.

I vår høringsuttalelese er det kommentarer både til Lavutlippsutvalgets mandat og rapportens klimapolitiske begrensninger, samt en del av de konkrete forslagene.

Les mer:

Høringsuttalelese til NOU 2006:18

Greenpeace har tidligere kommet med rapporter som inneholder konkrete forslag til hvordan klimagass-  og energiproblematikken kan løses.

Les om ”Energy (r)evolution”

Les om ”Nordic Bubble”