Kollaps av hvalkjøtt markedet

 

Pressemelding - 7 juli, 1999
 
Greenpeace har dokumentert at lagrene til de to største hvalmottakene er fulle av spekk og hvalkjøtt, noen kasser er datert så langt tilbake som 1986, året da det internasjonale moratoriet mot kommersiell fangst ble iverksatt. Norges Råfisklag stoppet fangsten i sist uke i de nordlige jaktområdene fordi det er for liten etterspørsel i Norge.

- Norske myndigheter undergraver den internasjonale avtalen i IWC for å drive en fangst der ingen vil ha kjøttet, sa Greenpeace talsmann Lars Haraldstad. Jeg er redd at det endelige målet for hvalfangerene ikke er å drive "symbolsk og tradisjonellt" men å få igang en storstillt eksport. Fangerene har selv uttalt at det er der "gullgruven" er.

Leder av Norges Småkvalfangerlag, Jan Kristiansen, har krevd at regjeringen gir momsfritak på kjøttet og videre åpner opp for eksport til det internasjonale markedet.

- Problemet er at det ikke finnes noen internasjonale kontrollordninger, sa Haraldstad. Derfor er vågehvalen fremdeles på CITES* listen. Norske myndigheter driver nå et intenst arbeid for å nedliste hvalen. Den utenlandske handelen med hvalprodukter har ført til utarming av mange hvalarter og en nedlisting kan føre til skremmende konsekvenser.

I 1986 introduserte Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) et internasjonalt moratorium mot kommersiell hvalfangst. Den ukontrollerte fangsten skulle stoppes, og trenden med synkende hvalstammer snus. Dette støttes av Havrettskonvensjonen (artikkel 65), som krever at alle land skal samarbeide med IWC i hvalspørsmål. Norge gjenopptok kommersiell hvalfangst i 1993, og ignorerte IWC moratoriet. Hvert år siden har IWC kritisert Norge for hvalfangsten, men regjeringen tar ikke hensyn til vedtakene.* The Convention on International Trade in Endagered Species (CITES), har et forbud mot internasjonal handel av hvalkjøtt og andre produkter. Medlemslandene i CITES har lenge respektert rådene til IWC i hvalspørsmål. Når CITES møtes i Nairobi, April 2000, ventes det at Norge og Japan vil prøve å heve det gjeldende eksportforbudet, på tross av at de led nederlag på IWC møtet.