Kommentar fra Greenpeace til Stoltenbergs nye klimapolitikk

- Pinlig fra Stoltenberg

Pressemelding - 19 april, 2007
Stoltenberg annonserte i dag at Ap vil støtte et mål om at "Norge skal forplikte seg til å kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp innen 2020".

Bilden viser Upsala-breen, som har trukket seg tilbake flere tiltalls kilometer siden det historiske bildet ble tatt i 1928.

- Det er positivt at Ap endelig kommer med et tall, men det framstår som lureri når Stoltenberg samtidig legger opp til at reduksjonene kan gjennomføres som kvotekjøp i utlandet, uten krav om nasjonale tiltak i Norge.  EU sin 30% målsetting tar som utgangspunkt om at dette er hva EU skal gjennomføre nasjonalt og som tillegg til tiltak ute.  Norge blir verken troverdig eller foregangsland på klima uten kraftige nasjonale kutt.

- Klimautfordringen er langt større enn at man kan se på Norges utslipp isolert sett. En ansvarlig målsetting ville vært at Norge skal redusere med minst 30% nasjonalt innen 2020, i tillegg til å finansiere betydelige utslippskutt i utviklingsland som India og Kina.

- Lavutslippsutvalget skisserte hvordan Norge med letthet kan redusere egne nasjonale utslipp med 30% innen 2020 og 50% innen 2050. Stoltenbergs ambisjon om å begrense dette til å kjøpe kvoter fra utlandet er pinlig og viser at han enda ikke har forstått hvor stor klimautfordringen er, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

En mulighet er selvsagt at vi har misforstått, og at Stoltenberg også vil ta hensyn til klimagassutslippene fra norsk olje- og gasseksport, som tilsvarer omlag 500 millioner tonn CO2 per år som Norge er ansvarlig for. 30% av dette tilsvarer en reduksjonsforpliktelse på omlag 150 millioner tonn, nesten tre ganger dagens norske klimagassutslipp. Det er minst dette nivået Norge må befinne seg på om man ønsker å være en leder i klimadebatten.

Greenpeace håper Landsmøtet vil benytte anledningen til å rydde opp i Arbeiderpartiets klimapolitikk. En målsetting er viktig, men den må matche behovet.