Korallrevene ødelegges av global oppvarming

 

Pressemelding - 6 juli, 1999
 
Verdens korallrev er alvorlig truet av den globale oppvarmingen. Dette er konklusjonen i en fersk rapport av professor Ove Hoegh-Guldberg ved School of Biological Sciences, University of Sydney, som har studert koralldød i 15 år.

Rapporten har gitt ny innsikt i koralløkosystemene, og viser at viktige symbionter til de revbyggende korallene lever svært nær sin øvre temperaturgrense. Professoren har også studert effekter av FN sitt klimapanel (IPCC) sine klimaprognoser, og viser at omfattende koralldød kan inntreffe årlig allerede innen 2030 om ikke utslippet av CO2 reduseres.

En slik temperaturøkning vil i følge rapporten få ekstreme konsekvenser for de svært komplekse tropiske marine økosystemene. Australias stolthet, det 1000 km lange Great Barrrier Reef ligger svært utsatt til, og har allerede hatt flere tilfeller av massedød.

-Greenpeace har lenge fryktet at korallrevene kan bli ødelagt på grunn av global oppvarming, og denne rapporten er det nyeste beviset på problemet, uttaler Truls Gulowsen, norsk klimarådgiver i Greenpeace. Derfor er viktigere enn noen gang å redusere CO2- utslippene. Norge har et stort ansvar for klimaproblemene, blant annet fordi vi faktisk er verdens nest største oljeeksportør.

Rapporten, "Klimaendringer koralldød og framtiden for verdens korallrev", viser at koralldøden er signifikant knyttet til høye overflatevanntemperaturer (over 29,3 grader), noe som også knyttes til forstyrrelsene i El- Nino- systemet som påvirker været på hele den sørlige halvkule.

Havtemperaturen i tropene har steget med ca 1 grad i løpet av de siste 100 årene, og vil etter all sannsynlighet fortsette å stige på grunn av de menneskeskapte CO2- utslippene.

Rapporten viser i tillegg at koralldød er et moderne fenomen som var ukjent før 1979.

Rapporten forklarer hvordan varmestress blokkerer fotosyntesens mørkereaksjon hos korallenes livsviktige symbiont (dinoflagellaten Zooxanthellae, som er en mikroskopisk encellet organisme). Dette fører til at organismene dør hvis de ikke kan flytte til korallrev i kaldere vann. I tillegg produseres det frie oksygenradikaler, som bryter ned strukturer i flagellatene. Når flagellatene forsvinner, dør selve korallene. Dette gjør at revene ikke lenger blir et levende eldorado for verken fisk, svamper eller sportsdykkere.

Rapporten blir publisert i Australias vitenskapelige og industrielle forskningsorganisasjon (CSIRO) sitt internasjonale tidsskrift Marine and Freshwater Research, i november.

Hele rapporten