Risikerer 50 000 euro i bot for å overlevere 50 000 underskrifter på oljerigg i Arktis

Pressemelding - 17 juni, 2011
Kumi Naidoo, Greenpeace’ internasjonale generalsekretær, og Ulvar Arnkværn fra Greenpeace i Norge bordet idag den norske boreriggen Leiv Eiriksson utenfor Grønland. De krever beredskapsplanen for oljeuhell offentliggjort, og med seg har de underskrifter fra 50 000 mennesker som stiller seg bak kravet.

Arnkværn og Naidoo bordet i formiddag riggen, som er leid inn av skotske Cairn Energy.

Greenpeace krever at Cairn offentliggjør beredskapsplanen for oljeuhell. Oljeselskapet har valgt å holde denne hemmelig, i strid med vanlig praksis på norsk sokkel og retningslinjer fra Arktisk Råd.

– At Cairn holder beredskapsplanen hemmelig viser at de har noe å skjule, sier Arnkværn.

Etter tidligere Greenpeace-aksjoner i mai og juni Cairn har fått en kjennelse i nederlandsk rett som gjør at Greenpeace risikerer 50 000 euro (rundt 390 000 norske kroner) i bøter per dag med nye aksjoner.

Før han dro til riggen, sa Naidoo:

– Det er et stort steg å bryte rettkjennelsen, men oljerushet i Arktis er en så seriøs trussel mot klimaet og mot det sårbare miljøet her oppe at vi ikke har noe annet valg.

Greenpeace sine aksjoner har skapt mye debatt på Grønland om oljeutvinningen.

-- Det finnes ingen teknologi for å hente olje opp fra is. Da skipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler i vinter, måtte man bruke man spade og spett. Oljeboring i arktiske farvann har helt egne utfordninger, og det kan ikke Cairn legge lokk på, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for aksjonene utenfor Grønland.

Tags