Massiv protest mot kullkraft

Pressemelding - 5 desember, 2008
I går ettermiddag pågrep politiet 31 Greenpeace-aktivister. Aktivistene har blokkert kullhavnen ved Aabenraa i Danmark for å protestere mot kullkraft, som er det mest klimaskadelige brenselet.

Teksten "Quit Coal" projekteres på Enstedværket i Aabenraa, Danmark.

Etter pågripelsen fortsatte en annen gruppe Greenpeace-aktivister protesten med å projisere "Quit coal" på et kraftverk. Greenpeace fartøy Rainbow Warrior har deltatt i aksjonen siden onsdag.

Kull er det fossile brenselet som slipper ut mest CO2 per energienhet og er derfor det mest klimaskadelige brenselet. Likevel produseres en stor del av verdens elektrisitet med kull til stor skade for miljø og helse – og ikke minst klimaet.

- Alle kullkraftverk under bygging og planlegging i Europa bruker framtidig CO2-håndtering og deponering under bakken som argument for nysatsing på historiens skitneste fossile energikilde, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

- Denne teknologien er imidlertid fortsatt umoden, og sikker lagring er ikke enkelt. Greenpeace slår alarm og krever kullkraftstopp, sier Gulowsen.

Et av de mest aktive selskapene er svenske Vattenfall, som årlig slipper ut mer enn 80 millioner tonn CO2. Vattenfall planlegger flere nye kullkraftverk i skyggen av selskapets PR-prosjekt: ved siden av kullkraftverket Swartze Pumpe driver de et miniatyrprosjekt med CO2-utskilling. Store energikonsern som svenske Vattenfall og danske Dong, tar ikke klimaet på alvor når de fortsetter å produsere kullkraft.

Verden må ta steget ut av kulladeren. Vi kan fortsatt klare verdens klimamål hvis vi i stedet staser på fornybar energi, energieffektivisering og bremser veksten i energibruk. Greenpeace maner til å sette i gang en energirevolusjon nå!

Other contacts:

Bente Myhre Haast,kommunikasjonssjef for Greenpeace i Norge. +47 48297274
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, +47 90107904