Milde dommer for Greenpeace

 

Pressemelding - 20 oktober, 1999
 
I ettermiddag falt dom i rettsaken mot Greenpeace-demonstrantene som var
involvert i en fredelig demonstrasjon mot kommersiell hvalfangst i juni
1999. Mens to fikk 10.000 kroner i bot slapp en tredje med 3.000 kroner,
på tross av at aktor gikk inn for et bøtenivå på 15.000 kroner.

Demonstranten som fikk 3.000 kroner i bot er 40-årige Mark Hardingham, som
ble brutalt overkjørt av Kystvakta under aksjonen i midten av juni.

- Det er interessant at retten behandler personer som har gjort det samme
forskjellig. Vi føler at retten med dette også har reagert mot Kystvaktas
handling, sier Frode Pleym, talsperson i Greenpeace Norden.

Forrige ukes rettsak tok en uventet vending da aktor så seg nødt til å
fjerne et sentralt punkt i tiltalen. Årsaken var at forklaringene fra de
ansvarlige på hvalfangstskipet Villduen viste at de slett ikke forfulgte
en hval da Greenpeace var i området, som påtalemyndigheten tidligere hadde
lagt til grunn.

Selv om påtalemyndigheten ikke fikk det som de ville, er ikke Greenpeace
fornøyd.

- Det er den norske regjeringen og ikke Greenpeace som burde
dømmes. Vi har rett til å protestere når Norge hvert år trosser Den
Internasjonale Hvalfangstkommisjonens (IWC) moratorium mot kommersiell
hvalfangst. Dette er et klart brudd med artikkel 65 i FNs
havrettskonvensjon (UNCLOS), som sier at man skal samarbeide med
internasjonale organer i forvaltningen av hval, understreker Frode Pleym,
talsperson i Greenpeace Norden.

Norge vil ha eksport av enkelte hvalprodukter, men allerede i dag, uten
tillatt eksport, havner illegalt fangede hvalarter på det internasjonale
markedet.

- Det er uansvarlig av Norge å jobbe for handel over landegrensene uten å
ha forsikret seg om at truede hvalarter ikke blir skadelidende, sier Frode
Pleym. Basert på føre var prinsippet har Norge et ansvar for å påse at de
nødvendige kontrollmekanismer ligger på plass før eksport igangsettes.