Miljøorganisasjoner krever stans i oljeleting

 

Pressemelding - 1 desember, 1999
 
Framtiden i Våre Hender, Norges Naturvernforbund, Verdens Naturfond og Greenpeace krever at Statoil skal stanse alle investeringer i ny oljeleting av hensyn til det globale klimaet.

I oppfordringen miljøorganisasjonene overleverer til konsernsjef Fjell klokken 12.00 i dag, blir Statoils påstand om at selskapet ikke diskuterer "hvorvidt vi har et klimaproblem, men hvordan det kan løses" tatt alvorlig: verden trenger ikke mer olje.

Olav Fjell, den nye Statoildirektøren, har i dag vært i Statoil i 100 dager, og organisasjonene forventer at han nå konkretiserer løftene om å gjøre Statoil til et energiselskap.

- Ved å satse på fornybare energikilder kan Fjell samtidig oppnå sitt eget mål om å gjøre Statoil lønnsomt ved oljepris på 10 dollar per fat, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

- Fortynning av havisen, sultende isbjørner og indiske orkaner er mer enn tydelige nok signaler om at klimaproblemet er alvor. Det er på høy tid å ta ansvar, sier Gulowsen.

-Klimaendringene synes å komme raskere og i større omfang enn tidligere antatt, viser lekkasjer fra FNs klimapanel. Vi vet at de største utslippene av klimagasser skriver seg fra bruk av fossile brensler. Statoil og de andre oljeselskapene må snart ta et større ansvar for konsekvensene deres virksomhet har for klimaet, sier Kjersti Finholt i Framtiden i Våre Hender.