Nordisk Greenpeace aktivist til Amazonas

 

Pressemelding - 22 mars, 2000
 
Greenpeace starter i dag en fire måneder lang kampanje gjennom Amazonas i Brasil. Formålet er å overvåke og forhindre den pågående illegale hogsten av regnskogen. Ombord på skipet "Amazonas Guardian" er Greenpeace aktivisten Amanda Bjur.

- I dag finnes det få steder igjen med en artsrikdom som i Amazonas, sier Bjur, som under kampanjen vil skrive dagbok om sine opplevelser. Dagboken vil bli publisert på Greenpeace sine hjemmesider.

Arbeidet med Amazonas er en av Greenpeace sine globale satsingsområder. Det er etablert en base i Manaus og det gjøres et omfattende feltarbeid, både for å dokumentere og synliggjøre den avskogingen som pågår.

- Informasjonen som blir samlet skal presenteres for de brasilianske myndighetene. Dette for at man skal kunne igangsette tiltak for å få stoppet den ulovlige hogsten, sier Paulo Adario, kampanjeleder for Greenpeace i Amazonas.

Greenpeace lanserte i fjor rapporten "Alongside the law", et resultat av en fire uker lang ekspedisjon i Purus området i Amazonas. Rapporten førte til at myndighetene undersøkte seks bedrifter som opererer i Amazonas området. Alle bedriftene hadde vært innblandet i ulovlig hogstvirksomhet.

- Den største utfordringen ligger i å finne bærekraftige løsninger for å utvikle regionen, sier Roberto Kishinami, Generalsekretær i Greenpeace i Brasil. - Vi vil ikke bare fordømme avskogingen. Vi ønsker å løfte frem et prosjekt som kan bidra til å løse problemene i Amazonas.

Mer informasjon
”Alongside the law”

Fotnote: Amazon Guardian har et mannskap på 31 personer.