Norsk Greenpeaceaktivist stenger avfallsforbrenningsanlegg

 

Pressemelding - 18 oktober, 2000
 
Den norske Greenpeaceaktivisten Ulvar Arnkværn var en av de fem klatrerne som blokkerte avfallskranen ved forbrenningsanlegget i Uppsala i Sverige. Norge eksporterer 180.000 tonn avfall til Sverige hvert år.

– Søppelforbrenning har ingen plass i et miljøvennlig samfunn, sier Emma Öberg i Greenpeace. Forbrenningen sprer miljøgifter som dioksin, og produserer giftig aske til framtidige generasjoner.

Avfallsforbrenning i Norge bidro i 1998 med 9 prosent av kadmium-utslippene til luft og 15 prosent av bly- utslippene. Dette vil øke dramatisk om nye forbrenningssøknader blir innvilget.

Uppsala er en av de 30 kommuner i Sverige hvor det finnes planer om å øke søppelforbrenningen. Idag er det 22 forbrenningsanlegg i Sverige, hvor det forbrennes 2,1 millioner tonn avfall årlig. Forbrenningen er planlagt økt til 4 millioner tonn i 2005.

I Norge brennes det 500.000 tonn avfall i dag, og SFT har en rekke nye søknader til behandling som vil øke forbrenningen med inntil 60 prosent på få år.

- I dag bestemmer kommunene i stor grad valg av avfallsløsning, og det gir ofte mer forbrenning. Dette er uholdbart, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

- Forbrenningsøkningen er et resultat av forbudet mot å deponere organisk og brennbart avfall, men dette forbudet var ment å stimulere gjenvinning og minimering, ikke miljøskadelig forbrenning, fortsetter Øberg.

Bare 3 av de 15 svenske kommunene som sender avfall til Uppsala har innsamlingssystem for matavfall. Den norske situasjonen er tilsvarende, og flere kommuner som har hatt forsøksordninger for innsamling av matavfall, har sluttet med dette.

Greenpeace krever at nybygging av avfallsforbrenningsanlegg stanses og at avfallsforbrenningen fases ut.

Video- og stillbilder, kontakt Ulrika Tenlid eller se www.greenpeace.se
http://www.newstatoil.com